Pracę świetlicy należy właściwie udokumentować

Data: 23-08-2013 r.

Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom, którzy po zajęciach oczekują na swoich rodziców. Świetlica powinna również spełniać funkcje wychowawcze. Jej organizacja wymaga znajomości prawa.

Zajęcia świetlicowe powinny rozwijać zainteresowania i zdolności uczniów. Szkolna świetlica oprócz tego, że musi spełniać wiele funkcji musi zostać zorganizowana zgodnie z prawem, a jej działalność właściwie udokumentowana. Dokumentację pracy świetlicy stanowią:

 1. plan pracy świetlicy w danym roku szkolnym,
 2. dziennik zajęć w świetlicy.

Plan pracy świetlicy powinien uwzględniać:

 1. program wychowawczy szkoły,
 2. warunki lokalowe, jakimi szkoła dysponuje,
 3. zainteresowania uczniów,
 4. zainteresowania i umiejętności wychowawców,
 5. kalendarz roku szkolnego.

Każda świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły, dlatego jej plan pracy musi być zsynchronizowany z planem pracy szkoły. Zakres zadań świetlicy powinny wyznaczyć cele wychowawcze szkoły. Obok zadań opiekuńczych, w świetlicy należy zaplanować zarówno działania wychowawcze jak i kształcące, dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów. Roczny plan świetlicy, opracowany przez kierownika świetlicy powinien być włączony do rocznego planu pracy szkoły i zatwierdzony przez radę pedagogiczną.

Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się:

 1. plan pracy świetlicy na dany rok szkolny,
 2. imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy,
 3. klasę, do której uczęszczają,
 4. tematy przeprowadzonych zajęć,
 5. obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30299 )
Array ( [docId] => 30299 )

Array ( [docId] => 30299 )