Prowadzenie dokumentacji w szkole będzie łatwiejsze

Data: 31-08-2014 r.

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie wprowadzające nowości oświatowe w zakresie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Zasady zostały uproszczone - korzystają na tym dyrektor szkoły i nauczyciele.

Nowe rozporządzanie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji zostało podpisane 29 sierpnia 2014 r. Nowości oświatowe mają na celu uporządkowanie przepisów na podstawie których prowadzone są dokumenty w szkole oraz dostosowanie ich do zmian, które zaszły w prawie oświatowym. Ponadto MEN dąży do tego, aby dyrektor szkoły i nauczyciele nie byli nadmiernie obciążeni obowiązkami biurokratycznymi i mogli skoncentrować się na kluczowych obowiązkach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

Wypełnianie dzienników zajęć będzie mniej czasochłonne

Kluczową zmianą, jaką wprowadzają nowości oświatowe jest uproszczenie zasad wypełniania dzienników zajęć przedszkola i szkoły. W przedszkolach nie będzie już konieczności odnotowywania obecności dziecka na poszczególnych zajęciach – dokument będzie zawierał jedynie informację o obecności dziecka oraz godzinach przyprowadzenia i odebrania go z placówki.

Mniej informacji będą zawierały także dokumenty w szkole prowadzone w związku z realizacją innych zajęć – zarówno dzienniki innych zajęć, jak i dzienniki zajęć z puli do dyspozycji dyrektora szkoły będą mają zawierać jedynie podstawowe dane dotyczące uczniów oraz realizowanych zajęć.

Nowości oświatowe dostosowują przepisy do realiów

Ważnym uregulowaniem wprowadzonym przez nowości oświatowe są również kwestie dotyczące dostępu do dziennika elektronicznego. Rozporządzenie wskazuje, że wgląd do dziennika elektronicznego dla rodziców jest bezpłatny.
Oprócz tego, zgodnie z przepisami na podstawie których prowadzone są dokumenty w szkole, w dziennikach lekcyjnych będą odnotowywane adresy e-mail rodziców uczniów i ich numery telefonów. Odstępuje się natomiast od wpisywania do dzienników adresu zamieszkania rodziców, jeżeli jest taki sam jak adres zamieszkania dziecka. Dzięki tym zmianom dyrektor szkoły i nauczyciele będą mieli więcej możliwości skontaktowania się z opiekunami uczniów.

Zmiany te należy uznać za dostosowanie zasad na podstawie których prowadzone są dokumenty w szkole do współczesnych realiów, w których komunikacja za pośrednictwem Internetu odgrywa coraz większą rolę.

Źródło:

komunikat MEN

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35621 )
Array ( [docId] => 35621 )

Array ( [docId] => 35621 )