Prowadzenie dokumentacji w szkole będzie łatwiejsze

Data: 31-08-2014 r.

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie wprowadzające nowości oświatowe w zakresie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Zasady zostały uproszczone - korzystają na tym dyrektor szkoły i nauczyciele.

Nowe rozporządzanie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji zostało podpisane 29 sierpnia 2014 r. Nowości oświatowe mają na celu uporządkowanie przepisów na podstawie których prowadzone są dokumenty w szkole oraz dostosowanie ich do zmian, które zaszły w prawie oświatowym. Ponadto MEN dąży do tego, aby dyrektor szkoły i nauczyciele nie byli nadmiernie obciążeni obowiązkami biurokratycznymi i mogli skoncentrować się na kluczowych obowiązkach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

Wypełnianie dzienników zajęć będzie mniej czasochłonne

Kluczową zmianą, jaką wprowadzają nowości oświatowe jest uproszczenie zasad wypełniania dzienników zajęć przedszkola i szkoły. W przedszkolach nie będzie już konieczności odnotowywania obecności dziecka na poszczególnych zajęciach – dokument będzie zawierał jedynie informację o obecności dziecka oraz godzinach przyprowadzenia i odebrania go z placówki.

Mniej informacji będą zawierały także dokumenty w szkole prowadzone w związku z realizacją innych zajęć – zarówno dzienniki innych zajęć, jak i dzienniki zajęć z puli do dyspozycji dyrektora szkoły będą mają zawierać jedynie podstawowe dane dotyczące uczniów oraz realizowanych zajęć.

Nowości oświatowe dostosowują przepisy do realiów

Ważnym uregulowaniem wprowadzonym przez nowości oświatowe są również kwestie dotyczące dostępu do dziennika elektronicznego. Rozporządzenie wskazuje, że wgląd do dziennika elektronicznego dla rodziców jest bezpłatny.
Oprócz tego, zgodnie z przepisami na podstawie których prowadzone są dokumenty w szkole, w dziennikach lekcyjnych będą odnotowywane adresy e-mail rodziców uczniów i ich numery telefonów. Odstępuje się natomiast od wpisywania do dzienników adresu zamieszkania rodziców, jeżeli jest taki sam jak adres zamieszkania dziecka. Dzięki tym zmianom dyrektor szkoły i nauczyciele będą mieli więcej możliwości skontaktowania się z opiekunami uczniów.

Zmiany te należy uznać za dostosowanie zasad na podstawie których prowadzone są dokumenty w szkole do współczesnych realiów, w których komunikacja za pośrednictwem Internetu odgrywa coraz większą rolę.

Źródło:

komunikat MEN

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35621 )
Array ( [docId] => 35621 )