Przechowywanie dokumentów w szkole

Data: 09-11-2012 r.

Dokumenty w szkole powinny być przechowywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych uczniów oraz pracowników placówki. Szczegółowe zasady należy zawrzeć w regulaminie prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania oraz działalności wychowawczo-opiekuńczej, zatwierdzanym przez dyrektora szkoły.

Za bezpieczeństwo przechowywania dokumentów w szkole odpowiada nie tylko dyrektor szkoły, ale wszyscy pracownicy. W celu określenia jasnych zasad postępowania z dokumentacją szkolną należy sporządzić regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania oraz działalności wychowawczo-opiekuńczej. Regulamin powinien zatwierdzić dyrektor szkoły.

Dokumenty w szkole, które dotyczą przebieg nauczania i działalności opiekuńczo-wychowawczej

Pojęciem dokumentacji przebiegu nauczania i działalności wychowawczo-opiekuńczej określa się dokumenty takie jak:

  • księgi uczniów,
  • dzienniki lekcyjne,
  • arkusze ocen uczniów,
  • księgi arkuszy ocen uczniów,
  • protokoły egzaminów,
  • uchwały rady pedagogicznej dotyczące uczniów.

Dyrektor szkoły, zatwierdzając odpowiedni regulamin, zobowiązuje nauczycieli i pozostałych pracowników do tego, by w odpowiedni sposób przechowywali dokumenty w szkole. Mają oni obowiązek zabezpieczenia ich przed ujawnieniem danych uczniów osobom niepożądanym. Jednocześnie jednak należy zaznaczyć, że wymienione dokumenty w szkole powinny być dostępne dla rodziców i opiekunów uczniów, dlatego też należy przechowywać je na terenie placówki.

Ochrona dokumentacji

W regulaminie należy zawrzeć szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób przechowywać dokumenty w szkole oraz jakie są zasady korzystania z nich i udostępniania osobom innym niż nauczyciele i uczniowie. Na przykład dzienniki przechowuje się w pokoju nauczycielskim, a arkusze ocen czy protokoły egzaminacyjne – w sekretariacie szkoły w szafie zamkniętej na klucz.

 

Co do zasady dokumentów nie należy zabierać ze szkoły. Wyniesienie dziennika jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, a zgodę zawsze powinien wyrazić dyrektor szkoły. Warto więc zamieścić w regulaminie przechowywania dokumentów w szkole informację o zasadach ich wypożyczenia.

Osoby uprawnione do wglądu w dokumentację mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w tych dokumentach. To szczególnie istotne w kontekście udostępniania dokumentów do wglądu rodzicom i opiekunom. Zawsze powinno odbywać się to w obecności nauczyciela bądź innej osoby uprawnionej i za zgodą dyrektora szkoły, w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych pozostałych uczniów.

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30177 )
Array ( [docId] => 30177 )