Sekretarza szkoły może wspomóc referent ds. płac

Data: 22-09-2015 r.

Celem istnienia stanowiska pracy w przypadku sekretarza szkoły jest kierowanie sekretariatem szkolnym oraz prowadzenie ewidencji dokumentacji uczniowskiej, druków ścisłego zarachowania. Część obowiązków może zrealizować inny pracownik wyznaczony przez dyrektora, np. referent ds. płac.

Wśród uprawnień na tym stanowisku warto wymienić:

 
  1. Korzystanie z przywilejów wynikających ze stosunku pracy.
  2. Uzyskiwanie od przełożonych i innych pracowników niezbędnych informacji i danych służących do prawidłowego wykonywania zleconych zadań.
  3. Samodzielne ustalenia z księgowością wydatków.

W przypadku gdy liczba potrzebnych stanowisk w szkole jest niewystarczająca, stosuje się czasem tzw. stanowiska łączone lub przekazywanie części obowiązków wynikających ze stanowiska pracy innym pracownikom.

Należy wówczas pamiętać, aby osoba przyjmująca zadania wykraczające poza jej zakres czynności posiadała kwalifikacje do wykonywania dodatkowo zlecanych zadań.

Dyrektor szkoły może przekazać część obowiązków sekretarza szkoły np. referentowi ds. płac. W szczególności mogą to być obowiązki dotyczące spraw kadrowych. W takim przypadku działania takiego pracownika podlegają nadzorowi ze strony głównego księgowego, który dokonuje wstępnej kontroli prawidłowości operacji finansowych.

Dyrektor może powierzyć pracownikowi inną pracę niż określona w umowie na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Odpowiada także za terminowe wykonywanie powierzonych zadań i poleceń przełożonego oraz usprawiedliwianie nieobecności w pracy zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37786 )
Array ( [docId] => 37786 )