Dokumenty w szkole – gromadzenie danych osobowych rodziców

Autor: Wysocka Marta
Data: 17-09-2015 r.

Dyrektor szkoły nie musi prosić rodziców o wyrażenie dodatkowej zgody na zapisanie w dziennikach lekcyjnych ich numerów telefonów lub adresów e-mail. Należy jednak pamiętać, że tego typu dokumenty w szkole należy zabezpieczyć przed dostępem dla osób nieuprawnionych.

Dokumenty w szkole zawierają dane uczniów oraz ich rodziców zgodnie z §10 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dyrektor szkoły jest uprawniony do ich przetwarzania bez dodatkowych zgód ze strony rodziców.

Dokumenty w szkole – gromadzone dane

Dokumenty w szkole (dzienniki lekcyjne) zawierają następujące dane:

  • nazwiska i imiona uczniów albo słuchaczy, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania
  • imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia
  • adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,

§10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – po przyjęciu dziecka do szkoły

Określenie katalogi informacji, jakie powinny zawierać dokumenty w szkole sprawia, że dyrektor szkoły nie musi prosić rodziców o dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Warto jednak pamiętać, że rodzice nie zawsze podają wymienione dane podczas procesu rekrutacyjnego i będą pozyskiwane np. podczas pierwszego spotkania z wychowawcą. Na formularzu, który będą wypełniać rodzice warto zamieścić podstawę prawną na podstawie której dyrektor szkoły może przetwarzać dane.

Zabezpieczenie danych osobowych – obowiązki dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia zebranych formularzy  z danymi w taki sposób, aby informacje nie były dostępne dla osób nieuprawnionych oraz aby zostały prawidłowo zniszczone, po przeniesieniu do dzienników lekcyjnych.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37777 )
Array ( [docId] => 37777 )

Array ( [docId] => 37777 )