Sposób udostępniania prac uczniom i ich rodzicom musi być uwzględniony w statucie szkoły

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 02-02-2016 r.

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. Przepisy nie precyzują jednak zasad udostępniania prac i nie określają, że mają być one udostępniane poza terenem szkoły. Dlatego też sposób udostępniania prac musi określać statut szkoły.

Udostępnianie prac – możliwe nie tylko na terenie szkoły

Należy udostępniać prace, gdyż ocenianie ma na celu m.in.:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,
 • motywowanie do dalszych postępów w nauce,
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

Stanowisko Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej przypomina, że „przy wyborze sposobu udostępniania sprawdzonych prac, szkoła powinna wziąć pod uwagę realne możliwości szybkiego otrzymania przez ucznia i jego rodziców danej pracy, np. udostępnienie pracy do domu z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców. Udostępnianie prac do wglądu tylko na terenie szkoły nie spełnia warunku swobodnego dostępu rodziców ucznia do informacji o postępach i trudnościach w nauce ich dziecka”.

Powyższa wypowiedź sugeruje przekazywanie rodzicom oryginałów lub kopii sprawdzonych prac pisemnych. Jednak takie przekazywanie jest ryzykowne, bo różne sytuacje mogą spowodować, że prace nie wrócą do nauczyciela.

Wgląd do prac nie może być ograniczany

Uczniowie piszą mnóstwo prac pisemnych w ciągu całego roku szkolnego, a rodzice nie często potrafią ocenić poziom wiedzy i braków ucznia po samej pracy pisemnej – na pewno znacznie więcej mogą się dowiedzieć bezpośrednio od nauczyciela. Można więc zasady udostępniania prac ustalić w taki sposób, aby rodzice byli zadowoleni i nie było łamane prawo, czyli wgląd do prac nie był ograniczany. Nie musi to być forma zaproponowana w cytowanej wyżej wypowiedzi.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38529 )
Array ( [docId] => 38529 )

Array ( [docId] => 38529 )