Sposób udostępniania prac uczniom i ich rodzicom musi być uwzględniony w statucie szkoły

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 02-02-2016 r.

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. Przepisy nie precyzują jednak zasad udostępniania prac i nie określają, że mają być one udostępniane poza terenem szkoły. Dlatego też sposób udostępniania prac musi określać statut szkoły.

Udostępnianie prac – możliwe nie tylko na terenie szkoły

Należy udostępniać prace, gdyż ocenianie ma na celu m.in.:

  • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,
  • motywowanie do dalszych postępów w nauce,
  • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

Stanowisko Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej przypomina, że „przy wyborze sposobu udostępniania sprawdzonych prac, szkoła powinna wziąć pod uwagę realne możliwości szybkiego otrzymania przez ucznia i jego rodziców danej pracy, np. udostępnienie pracy do domu z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców. Udostępnianie prac do wglądu tylko na terenie szkoły nie spełnia warunku swobodnego dostępu rodziców ucznia do informacji o postępach i trudnościach w nauce ich dziecka”.

Powyższa wypowiedź sugeruje przekazywanie rodzicom oryginałów lub kopii sprawdzonych prac pisemnych. Jednak takie przekazywanie jest ryzykowne, bo różne sytuacje mogą spowodować, że prace nie wrócą do nauczyciela.

Wgląd do prac nie może być ograniczany

Uczniowie piszą mnóstwo prac pisemnych w ciągu całego roku szkolnego, a rodzice nie często potrafią ocenić poziom wiedzy i braków ucznia po samej pracy pisemnej – na pewno znacznie więcej mogą się dowiedzieć bezpośrednio od nauczyciela. Można więc zasady udostępniania prac ustalić w taki sposób, aby rodzice byli zadowoleni i nie było łamane prawo, czyli wgląd do prac nie był ograniczany. Nie musi to być forma zaproponowana w cytowanej wyżej wypowiedzi.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38529 )
Array ( [docId] => 38529 )