Wyników egzaminów próbnych nie wpisuje się do dziennika lekcyjnego

Data: 01-12-2015 r.

W przepisach oświatowych nie ma mowy o wpisywaniu do dziennika lekcyjnego wyników egzaminów zewnętrznych, także tych próbnych. Celem egzaminu próbnego jest umożliwienie uczniowi obycia w sytuacji egzaminacyjnej, a nie zamiana wyniku na ocenę.

Tylko bieżące, śródroczne i roczne oceny w dzienniku

W dzienniku lekcyjnym należy zapisywać oceny bieżące, śródroczne i roczne, czyli wynikające ze stopnia realizacji podstawy programowej. Są na rynku dostępne dzienniki, w których znajduje się miejsce na wpisanie wyników egzaminów zewnętrznych, jednak nie ma obowiązku ich zamieszczania.

Ocena z egzaminu to nie podstawa do oceniania z danego przedmiotu

Niedopuszczalne jest również zamieszczanie wyników tych egzaminów na oceny bieżące, gdyż niedozwolone jest przeliczanie wyników punktowych na oceny szkolne. Wynik punktowy lub procentowy testowania zewnętrznego nie może być wyrażany w skali oceny szkolnej. Takie przeliczanie nigdy nie będzie odzwierciedlało stanu rzeczywistego.

Ponadto arkusze  testowe obejmują pełen zakres materiału z cyklu kształcenia, a uczeń pisząc egzamin próbny (np. w listopadzie), nie zrealizował podstawy programowej w całości. W takiej sytuacji uczeń nie może być za to oceniany stopniem szkolnym.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38117 )
Array ( [docId] => 38117 )

Array ( [docId] => 38117 )