Sytuacja kadrowa może uzasadniać tymczasowe łączenie zajęć w bloki

Data: 14-04-2013 r.

Do dyrektora szkoły należą decyzje organizacyjne, gdy stanie przed trudną sytuacją kadrową, spowodowaną nieobecnością nauczyciela, np. religii. To on decyduje czy połączy zajęcia religii w blok dwóch godzin zajęć, zaplanowanych jedne po drugich. Przepisy nie precyzują tego zagadnienia, jednak takie rozwiązanie wydaje się czasowo zasadne.

2 godziny religii w tygodniu

Nauka religii w szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar zajęć religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.

Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej może (na życzenie rodziców) realizować zajęcia z religii w wymienionym wyżej wymiarze.

Łącząc zajęcia należy pamiętać o przepisach bhp

Jeśli jeden z nauczycieli jest na zwolnieniu i sytuacja kadrowa tego wymaga, dyrektor szkoły może wprowadzić tymczasowe rozwiązanie polegające na łączeniu zajęć w dwugodzinny blok. Należy przy tym pamiętać, że dyrektor ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole oraz podczas zajęć przez nią organizowanych.

Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

Podstawa prawna:

 • § 8 ust. 1 Rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r., Nr 36, poz. 155, ze zm.).
 • § 2 i 4 Rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69, ze zm.).

Leszek Zaleśny, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30220 )
Array ( [docId] => 30220 )

Array ( [docId] => 30220 )