Sytuacja kadrowa może uzasadniać tymczasowe łączenie zajęć w bloki

Data: 14-04-2013 r.

Do dyrektora szkoły należą decyzje organizacyjne, gdy stanie przed trudną sytuacją kadrową, spowodowaną nieobecnością nauczyciela, np. religii. To on decyduje czy połączy zajęcia religii w blok dwóch godzin zajęć, zaplanowanych jedne po drugich. Przepisy nie precyzują tego zagadnienia, jednak takie rozwiązanie wydaje się czasowo zasadne.

2 godziny religii w tygodniu

Nauka religii w szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar zajęć religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.

Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej może (na życzenie rodziców) realizować zajęcia z religii w wymienionym wyżej wymiarze.

Łącząc zajęcia należy pamiętać o przepisach bhp

Jeśli jeden z nauczycieli jest na zwolnieniu i sytuacja kadrowa tego wymaga, dyrektor szkoły może wprowadzić tymczasowe rozwiązanie polegające na łączeniu zajęć w dwugodzinny blok. Należy przy tym pamiętać, że dyrektor ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole oraz podczas zajęć przez nią organizowanych.

Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

Podstawa prawna:

  • § 8 ust. 1 Rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r., Nr 36, poz. 155, ze zm.).
  • § 2 i 4 Rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69, ze zm.).

Leszek Zaleśny, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30220 )
Array ( [docId] => 30220 )