Szkoła nie zawsze musi zgłaszać dane do GIODO

Data: 28-07-2015 r.

Administrator danych osobowych ma obowiązek zgłaszania zbiorów danych do GIODO. Taki obowiązek nie występuje w przypadku, gdy w szkole powołany jest administrator bezpieczeństwa informacji (ABI).

Nie wszystkie dane podlegają obowiązkowi rejestracji

Zbiory danych, takie jak księga ewidencji dzieci oraz zbiór zatrudnionych (umowy o pracę oraz cywilnoprawne), nie podlegają obowiązkowi rejestracji. Z takiego obowiązku zwolnieni są bowiem administratorzy danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się.

Dane szczególnie chronione nadal trzeba zgłaszać

 

Obowiązek zgłoszenia nadal będzie jednak obejmował tzw. dane szczególnie chronione, tj. ujawniające:

  • poglądy polityczne,
  • pochodzenie rasowe lub etniczne,
  • przekonania religijne lub filozoficzne,
  • dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym,
  • przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową,
  • dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu, mandatów karnych i innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

(art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych)

Zgłoszenia zbioru danych dokonuje się przez złożenie wypełnionego formularza.

Szkoły niepubliczne również zgłaszają dane

Regulacje te stosuje się nie tylko do samorządowych jednostek organizacyjnych, lecz także do podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne. W konsekwencji dyrektor szkoły niepublicznej ma obowiązek zgłaszania zbiorów danych osobowych do GIODO na takich samych zasadach, jak dyrektor szkoły publicznej.

Michał Kowalski, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37614 )
Array ( [docId] => 37614 )

Array ( [docId] => 37614 )