Pensum nauczycieli w grupach mieszanych – 22 lub 25 godzin

Data: 02-07-2015 r.

Organ prowadzący ustali w trybie uchwały pensum dla nauczycieli w grupach mieszanych w wysokości 25 godzin tygodniowo, jeżeli w oddziale jest więcej 5-latków, a w wymiarze 22 godzin, jeśli liczniejsze są 6-latki.

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli wynosi w:

 • oddziałach dla 3-, 4- i 5-latków – 25 godzin;

 • oddziałach dla 6-latków – 22 godziny.

Przepisy nie określają odrębnego pensum dla nauczycieli realizujących zajęcia w oddziałach przedszkolnych dla dzieci 5-letnich, pomimo faktu że dzieci te realizują obowiązkowe wychowanie przedszkole.

Często jednak zdarza się w przedszkolach łączenie w oddziałach dzieci o różnym wieku, np. 3-, 4-latków. W przypadku grup dzieci młodszych (3-,4- i 5-letnich) utworzenie oddziału mieszanego nie ma wpływu na pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Natomiast ustalenie pensum nauczyciela pracującego w oddziale mieszanym złożonym z 6-latków i dzieci młodszych może budzić wątpliwości. Dla nauczycieli, niewymienionych w ustawie Karta Nauczyciela, pensum ustala organ prowadzący placówkę w trybie odrębnej uchwały. Dotyczy to m.in. nauczycieli, którzy w ramach stosunku pracy realizują obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, tzw. łączone pensum. Ustalając pensum dla tych nauczycieli, należy się zatem kierować uchwałą organu prowadzącego oraz wskazówkami wydanymi przez ten organ.

W praktyce w oddziałach przedszkolnych stosuje się pensum według wymiaru czasu pracy w grupie dzieci o największej liczebności w danym oddziale, np. w grupie mieszanej 5- i 6-ciolatków przewagę liczebną stanowią 5-latki – pensum wychowawcy wynosi 25 godzin zajęć tygodniowo lub według zasady korzystniejszego pensum, np. dla nauczyciela przedszkola wymiarem korzystniejszym będzie pensum 22-godzinne.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37433 )
Array ( [docId] => 37433 )

Array ( [docId] => 37433 )