Uchwały rady pedagogicznej – jak przechowywać dokumenty w szkole

Data: 15-11-2012 r.

Dokumenty w szkole powinny być przechowywane w taki sposób, aby dyrektor szkoły, nauczyciele oraz rodzice uczniów mieli do nich łatwy dostęp. Jednocześnie należy zadbać, by wszystkie dokumenty w szkole były przechowywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych.

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, którego kompetencje szczegółowo określa ustawa o systemie oświaty, zgodnie z którą do rady należą:

  • zatwierdzanie planów pracy po zaopiniowaniu przez radę szkoły/placówki,
  • podejmowanie uchwał dotyczących klasyfikacji i promocji uczniów,
  • podejmowanie uchwał dotyczących innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole/placówce po zaopiniowaniu projektu przez radę szkoły/placówki,
  • ustalanie organizacji planów doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • podejmowanie uchwał dotyczących skreślenia uczniów z listy.

Uchwały rady pedagogicznej to szczególnie ważne dokumenty w szkole. W związku z tym należy zadbać o to, by były przechowywane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo danych osobowych oraz łatwość dostępu.

Dokumenty w szkole – prawo wglądu dla rodziców i opiekunów

Dokumentacja dotycząca uczniów powinna być przechowywana w taki sposób, aby w razie potrzeby zapewnić rodzicom i opiekunom łatwy dostęp i możliwość zapoznania się z nimi. Należy pamiętać, że nie wszystkie dokumenty w szkole mogą być udostępniane bez zastrzeżeń. Uchwały rady pedagogicznej zawierają informacje dotyczące uczniów i nauczycieli, dlatego wgląd do nich zawsze musi odbywać się w towarzystwie osoby nauczyciela lub dyrektora szkoły, wyłącznie na terenie placówki. Dokumentów nie należy kopiować bez zgody dyrektora szkoły.

Elektroniczne kopie dokumentów w szkole

Coraz częściej dokumenty w szkole są przechowywane w formie kopii elektronicznej. Zapewnia to łatwy i szybki dostęp, a także stanowi zabezpieczenie w razie utraty oryginałów. Uchwały rady pedagogicznej mogą być publikowane na stronie internetowej placówki, jednak tylko w przypadku, kiedy nie zawierają danych osobowych, w tym informacji wrażliwych na temat uczniów i pracowników. Sposoby przechowywania takich dokumentów w szkole powinny być szczegółowo określone w odpowiednich regulaminach dotyczących bezpieczeństwa danych. Oznacza to, że nie publikuje się na przykład uchwał rady pedagogicznej dotyczących klasyfikacji i promocji uczniów bądź skreślania uczniów z listy.

Podstawa prawna:

  • art. 41 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572),
  • art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1189 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30181 )
Array ( [docId] => 30181 )