Uczeń może uczęszczać zarówno na etykę jak i religię

Data: 28-01-2014 r.

Obowiązki dyrektora szkoły przewidują organizację zajęć z religii i etyki na życzenie rodziców albo pełnoletnich uczniów. Dyrektor szkoły nie może zmuszać uczniów do uczestniczenia w zajęciach, ani zabronić uczęszczania zarówno na religię, jak i etykę. Należy jednak pamiętać, że na świadectwie szkolnym znajdzie się tylko jedna ocena.

Uczniowie nie mają obowiązku uczestniczenia w zajęciach z religii oraz etyki, jeżeli jednak wyrażą takie życzenie, dyrektor szkoły powinien zapewnić ku temu warunki (art. 12 ust. 1 ustawa o systemie oświaty). Dyrektor szkoły w której realizowane są zarówno zajęcia z religii, jak i etyki nie może narzucić uczniom dokonania wyboru jednych z nich – uczeń ma prawo uczęszczać na każde z zajęć, a obowiązki dyrektora szkoły przewidują konieczność takiego ich zorganizowania, aby było to możliwe. Oznacza to między innymi konieczność zaplanowania godzin pracy dla nauczycieli w taki sposób, aby zajęcia nie odbywały się w tym samym czasie.

Informacje na świadectwie szkolnym

Dyrektor szkoły musi zwracać uwagę czy nauczyciel wychowawca odpowiedzialny za przygotowanie świadectwa szkolnego, nie zaznacza na dokumencie, w których zajęciach uczestniczył uczeń. Nieudzielenie takiej informacji ma zapewnić uczniom ochronę danych, których ujawnienie mogłoby narazić ich na doświadczenie nietolerancji i dyskryminacji na tle religijnym. Dyrektor szkoły powinien przypomnieć, aby nauczyciel wychowawca nie skreślał jednej z nazw przedmiotu, niezależnie od tego na które zajęcia uczęszczał w danym roku uczeń.

Ocena z religii lub etyki jest uwzględniana podczas obliczania średniej ocen (§20 ust. 4a i §22 ust. 2a rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych). Jeżeli uczeń uczęszczał na jeden z przedmiotów, nauczyciel wychowawca uwzględni ocenę wystawioną przez nauczyciela prowadzącego. W sytuacji gdy uczeń uczestniczył w zajęciach z religii a oprócz tego – etyki, na świadectwie należy zamieścić tę ocenę, która jest bardziej korzystna dla ucznia (tj. wyższa). Takie rozwiązanie wskazał Wiceminister Przemysław Krzyżanowski.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33440 )
Array ( [docId] => 33440 )

Array ( [docId] => 33440 )