Uczeń może uczęszczać zarówno na etykę jak i religię

Data: 28-01-2014 r.

Obowiązki dyrektora szkoły przewidują organizację zajęć z religii i etyki na życzenie rodziców albo pełnoletnich uczniów. Dyrektor szkoły nie może zmuszać uczniów do uczestniczenia w zajęciach, ani zabronić uczęszczania zarówno na religię, jak i etykę. Należy jednak pamiętać, że na świadectwie szkolnym znajdzie się tylko jedna ocena.

Uczniowie nie mają obowiązku uczestniczenia w zajęciach z religii oraz etyki, jeżeli jednak wyrażą takie życzenie, dyrektor szkoły powinien zapewnić ku temu warunki (art. 12 ust. 1 ustawa o systemie oświaty). Dyrektor szkoły w której realizowane są zarówno zajęcia z religii, jak i etyki nie może narzucić uczniom dokonania wyboru jednych z nich – uczeń ma prawo uczęszczać na każde z zajęć, a obowiązki dyrektora szkoły przewidują konieczność takiego ich zorganizowania, aby było to możliwe. Oznacza to między innymi konieczność zaplanowania godzin pracy dla nauczycieli w taki sposób, aby zajęcia nie odbywały się w tym samym czasie.

Informacje na świadectwie szkolnym

Dyrektor szkoły musi zwracać uwagę czy nauczyciel wychowawca odpowiedzialny za przygotowanie świadectwa szkolnego, nie zaznacza na dokumencie, w których zajęciach uczestniczył uczeń. Nieudzielenie takiej informacji ma zapewnić uczniom ochronę danych, których ujawnienie mogłoby narazić ich na doświadczenie nietolerancji i dyskryminacji na tle religijnym. Dyrektor szkoły powinien przypomnieć, aby nauczyciel wychowawca nie skreślał jednej z nazw przedmiotu, niezależnie od tego na które zajęcia uczęszczał w danym roku uczeń.

 

Ocena z religii lub etyki jest uwzględniana podczas obliczania średniej ocen (§20 ust. 4a i §22 ust. 2a rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych). Jeżeli uczeń uczęszczał na jeden z przedmiotów, nauczyciel wychowawca uwzględni ocenę wystawioną przez nauczyciela prowadzącego. W sytuacji gdy uczeń uczestniczył w zajęciach z religii a oprócz tego – etyki, na świadectwie należy zamieścić tę ocenę, która jest bardziej korzystna dla ucznia (tj. wyższa). Takie rozwiązanie wskazał Wiceminister Przemysław Krzyżanowski.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33440 )
Array ( [docId] => 33440 )