Szkoła nie można żądać oświadczenia o nieuczestniczeniu w lekcjach religii

Data: 08-01-2014 r.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi na dyrektorów szkół i przedszkoli, którzy corocznie żądają od rodziców uczniów oświadczenia, że dziecko nie będzie uczestniczyło w lekcjach religii. Zdaniem RPO postępowanie takie jest niezgodne z przepisami prawa oświatowego i może być niezgodne z Konstytucją. Resort edukacji podzielił to stanowisko.

Zgodnie z §1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania lekcji religii, rodzice niepełnoletnich uczniów lub pełnoletni uczniowie składają oświadczenie o chęci uczestniczenia w lekcjach religii. Przepisy nie przewidują sytuacji odwrotnej, czyli konieczności zawiadamiania o tym, że uczeń na religię nie będzie chodzić. Co więcej, nawet chęć uczęszczania na religię powinna być wyrażona jednorazowo – bez konieczności corocznego składania oświadczenia w tej sprawie. Bezprawną praktyką nauczycieli religii jest także wpisywanie nieobecności uczniom, których rodzice nie złożyli oświadczenia, że ich dziecko nie będzie korzystać z katechezy.

 

RPO wskazuje, że domaganie się od rodziców oświadczenia, że dziecko nie będzie uczestniczyć w zajęciach religii może być odebrane jako forma dyskryminacji ze względu na przekonania religijne bądź bezwyznaniowość oraz uznane za naruszenie art. 53 ust. 7 Konstytucji, który zabrania zobowiązywania do ujawniania swoich przekona religijnych lub wyznaniowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zwróciła się do MEN o zwrócenie uwagi kuratorom oświaty, a za ich pośrednictwem dyrektorom szkół na obowiązek stosowania przepisów dotyczących tej kwestii. Określają one jednoznacznie, że rodzice wyrażają oświadczenie wówczas, gdy chcą, aby ich dziecko uczestniczyło w zajęciach z religii lub etyki.

Oświadczenie w sprawie nieuczestniczenia może dotyczyć tylko przypadków rezygnacji z udziału w zajęciach (zmiany wcześniejszej decyzji). Ministerstwo zamierza podjąć problem bezprawnego zobowiązywania rodziców do składania oświadczeń o nieuczestniczeniu dziecka w lekcjach religii w planowanej informacji dla kuratorów oświaty i dyrektorów szkół, której przekazanie ma nastąpić przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.

Źródła:

  • wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do ministra edukacji narodowej z 15 listopada 2013 r. (RPO 601727-1/08/KJ),
  • odpowiedź ministra edukacji narodowej na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach publicznych (Dz.U. nr 36 poz. 155 ze zm.).Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33432 )
Array ( [docId] => 33432 )