Wycieczka szkolna nie musi być organizowana przez biuro podróży

Data: 24-04-2013 r.

Szkoła sama może przygotować i zrealizować wycieczkę szkolną. Wycieczka szkolna lub krajoznawcza nie musi być organizowane za pośrednictwem biura podróży. Dyrektor szkoły akceptuje jej program i zatwierdza kartę wycieczki.

Szkoły mogą organizować dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. W organizowaniu tych działalności szkoły mogą współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka (§ 2 ust. 1 rozporządzenia z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki).

Program wycieczki szkolnej

Wycieczkę szkolną przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym. Następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o:

  • celu,
  • trasie,
  • harmonogramie,
  • regulaminie (§ 9 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Kartę wycieczki szkolnej zatwierdza dyrektor szkoły

Program wycieczki szkolnej organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły (§ 10 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Przepisy nie wymagają, aby szkolne wycieczki, nawet kilkudniowe, musiały być organizowane przez biura podróży.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516).

Leszek Zaleśny


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30235 )
Array ( [docId] => 30235 )