Wydatków żywieniowych nie można pokryć z dotacji

Data: 19-10-2015 r.

Dotacje przedszkolne można przeznaczyć na utrzymanie kuchni. Nie jest natomiast możliwy zakup żywności z tych środków finansowych. Dotacje są przeznaczone bowiem wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, czyli wydatków poniesionych na cele działalności placówki.

Dotacje przyznawane przedszkolom mogą być wydatkowane na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.

 

Wydatki bieżące finansowane z dotacji obejmują każdy wydatek poniesiony na cele działalności przedszkola. Oznacza to, że wydatki na wynagrodzenie pracowników przedszkola (w tym kucharki) stanowią wydatki na cele działalności przedszkola. Podobnie jest z zakupem środków czystości niezbędnych do prawidłowego utrzymania kuchni. Wydatkami bieżącymi nie są jednak wydatki na zakup produktów żywnościowych do przygotowywania posiłków.

Jeżeli wyżywienie, za które w całości płacą rodzice, dostarcza firma cateringowa, to z dotacji w ogóle nie można pokrywać tych wydatków.

Z podstawy naliczenia dotacji, zdaniem MEN, powinny być wyłączone wydatki żywieniowe (odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 23082 w sprawie refundacji dotacji na uczniów przedszkoli niepublicznych).

W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH

W przedszkolach niepublicznych obowiązuje taka sama zasada jak w przedszkolach publicznych.

Alicja Stawowczyk, główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37915 )
Array ( [docId] => 37915 )