Zmiana pieczątek i numeru NIP w razie przekształcenia szkoły

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 27-06-2017 r.

Od 1 września szkoła zostanie przekształcona z zespołu szkół w szkołę podstawową z wygasającym gimnazjum i oddziałami przedszkolnymi. Gmina nie planuje teraz dać nowego statutu, aktu założycielskiego (dopiero w połowie września). Czy w takim razie mamy zmieniać pieczątki i NIP? Kiedy dokonuje się zmian formalnych?

Obowiązujące przepisy nie precyzują właściwego rozwiązania. Wydaje się, że można podjąć proces przekształcania szkoły po uzyskaniu aktu założycielskiego ze strony organu prowadzącego - szczególnie dotyczy to pieczęci (według informacji z pytania wynika, że po połowie września 2017 r.). Szkoła zachowuje dotychczasowy numer REGON sześcioletniej szkoły podstawowej.

Dokonując powyższego przekształcenia w ośmioletnią szkołę podstawową należy także dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego NIP do organu podatkowego. Natomiast zgodnie z interpretacją MEN statut wytworzy sama szkoła, a nie organ założycielski, dotychczasowy statut traci moc do 30 listopada 2017 r.

Uchwała = akt założycielski

Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową (art. 191 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej wymieniony dotychczasowy zespół publicznych szkół w terminie do 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdzi jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta będzie stanowić akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe (art. 191 ust. 2-3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Dotychczasowy statut do 30 listopada

Dotychczasowe statuty szkół podstawowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy - Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2017 r. Statuty szkół podstawowych, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas (art. 322 ust. 1 i 6 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe). 

Leszek Zaleśny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40499 )
Array ( [docId] => 40499 )

Array ( [docId] => 40499 )