Zwolnienie uczniów z zajęć musi być potwierdzone w dokumentacji nauczania

Data: 16-11-2015 r.

Uczniów nie powinno się zwalniać z lekcji, lecz w sytuacji nieobecności nauczyciela należy zmieniać organizację pracy. Wówczas dyrektor szkoły nie narusza przepisów dotyczących ramowych planów nauczania, które określają tygodniową liczbę godzin zaplanowaną dla uczniów w danej klasie na każdym etapie edukacyjnym.

Zaplanowanie zastępstw przez dyrektora umożliwi realizację podstawy programowej

Dyrektor powinien się starać organizować zajęcia lekcyjne w sytuacji nieobecności nauczyciela poprzez:

  • zastępstwa zlecone nauczycielowi tych samych zajęć edukacyjnych, które miał zaplanowane nauczyciel nieobecny,
  • zmianę kolejności zajęć,
  • zastępstwa zlecone nauczycielowi uczącemu w danej klasie.

Umożliwi to realizację podstawy programowej dla poszczególnych oddziałów przy zachowaniu wskazanej przepisami liczebności zajęć dziennej oraz tygodniowej.

O odwołaniu zajęć należy wcześniej poinformować

Zdarza się że nauczyciel informuje o swojej nieobecności w chwili rozpoczynania się zaplanowanych dla niego w danym dniu lekcji i nie ma już czasu na przemyślaną organizację. Jeśli nie ma innego wyjścia i trzeba odwołać zajęcia, należy pamiętać o poinformowaniu o tym uczniów i ich rodziców. Dotyczy to szczególnie uczniów szkoły podstawowej. W stosunku do starszych uczniów stosowane jest rozwiązanie zgłaszania przez rodziców pisemnej zgody na wcześniejsze zwalnianie z zajęć lekcyjnych, jeśli zajdzie taka potrzeba.  

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38037 )
Array ( [docId] => 38037 )

Array ( [docId] => 38037 )