6 wskazówek dla dyrektorów przed podjęciem decyzji o zwolnieniu nauczyciela

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 19-04-2016 r.

Częściowa likwidacja szkoły lub zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów albo zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć może skutkować rozwiązaniem z nim stosunku pracy lub przeniesieniem w stan nieczynny. Poznaj 6 wskazówek dla dyrektorów zanim podejmą decyzję o zwolnieniu nauczyciela.

Zmniejszenie liczby godzin to nie zawsze redukcja etatów

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia, ale jej brak w praktyce zmusza dyrektora do wręczenia mu wypowiedzenia. Zanim jednak zostanie wręczone wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi warto rozważyć:

  • przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko,
  • częściową zmianę stanowiska i przydziału godzin,
  • ograniczenie wymiaru zatrudnienia,
  • znalezienie godzin dla nauczyciela w innej szkole.

Wskazówki przed podjęciem decyzji o zwolnieniu nauczyciela

Przeprowadzając zmiany kadrowe w szkole, należy pamiętać, aby:

  1. wręczyć nauczycielowi wypowiedzenie w formie pisemnej,
  2. opierać się tylko na faktach, które są udokumentowane lub możliwe do potwierdzenia w sądzie,
  3. w wypowiedzeniu wskazać, jakie przyczyny zdecydowały o utracie zatrudnienia przez nauczyciela, a także określić okres wypowiedzenia oraz pouczyć o prawie odwołania się do sądu pracy i o możliwości przejścia w stan nieczynny,
  4. skonsultować zamiar wypowiedzenia z organizacją związkową reprezentującą nauczyciela i stworzyć jej możliwość zgłoszenia zastrzeżeń w terminie 7 dni, zanim dyrektor podejmie decyzję o wypowiedzeniu,
  5. rozważyć, czy nie istnieją formalnoprawne przeszkody w rozwiązaniu stosunku pracy nauczyciela (np. ochrona związkowa),
  6. nie kierować się prywatnymi sympatiami i antypatiami, lecz wyłącznie obiektywną oceną sytuacji oraz dobrem szkoły i uczniów.
Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38866 )
Array ( [docId] => 38866 )

Array ( [docId] => 38866 )