Dyrektor musi poinformować o zmianie długości okresów wypowiedzenia

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Michał Kowalski
Data: 09-02-2016 r.

W dniu 22 lutego 2016 r. wchodzą w życie istotne zmiany w Kodeksie pracy. Jedną ze zmian jest zwiększenie swobody zwalniania pracowników zatrudnionych na czas określony. Zmiana ta wiąże się z dodatkowym obowiązkiem informacyjnym dyrektora wobec pracowników szkoły, w tym nauczycieli.

Dyrektor musi wręczyć nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym informację o warunkach zatrudnienia. Obowiązkiem dyrektora przedszkola czy szkoły jest pisemne poinformowanie każdego pracownika o:

  • obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,
 • a jeżeli szkoła/przedszkole nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o:
 • porze nocnej,
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia
 • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Dyrektor przedszkola lub szkoły musi również informować o każdej zmianie powyższych warunków zatrudnienia.

Dyrektor powinien zatem wręczyć wszystkim pracownikom zatrudnionym na czas określony, w tym również nauczycielom, pisemne informacje o zmianie długości okresów ich wypowiedzenia.

Dotyczy to również nauczycieli, których okres wypowiedzenia pozostanie 2-tygodniowy, gdyż zmienia się w tym zakresie podstawa prawna (dotychczas art. 33 Kodeksu pracy, a po zmianach art. 36 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy).

Dyrektor przedszkola lub szkoły może ograniczyć się do wskazania nowych przepisów regulujących te kwestie, tj. do art. 36 Kodeksu pracy (art. 29 § 33 Kodeksu pracy w zw. z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela).

Michał Kowalski, radca prawny, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38557 )
Array ( [docId] => 38557 )

Array ( [docId] => 38557 )