Badania kontrolne pracownik powinien wykonywać w czasie pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 09-08-2013 r.

Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Dodatkowo w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Zasadą jest, że pracodawca powinien zlecić wykonanie badań okresowych lub kontrolnych w czasie pracy pracownika. Bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku dyrektor szkoły nie może dopuścić pracownika do pracy.

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Sytuacją, w której pracownik nie świadczy pracy, ale zachowuje prawo do wynagrodzenia, jest m.in. przeprowadzanie badań okresowych lub kontrolnych. Należy jednak zaznaczyć, że prawo do wynagrodzenia przysługuje pracownikowi wyłącznie za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami.

Dyrektor szkoły w skierowaniu pracownika na badania profilaktyczne nie ma obowiązku wskazania terminu wykonania tych badań. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za czas faktycznie przeprowadzanych badań profilaktycznych. Za pozostały okres, kiedy pracownik nie świadczy pracy, a nie udokumentuje realizacji badań lekarskich w tym okresie, nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30515 )
Array ( [docId] => 30515 )