Dokumenty w szkole: usuwanie z akt not o karach dla nauczycieli

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 17-07-2015 r.

W zakresie nakładania kar porządkowych dla nauczycieli stosuje się regulacje kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami dyrektor szkoły usuwa notę o karze po upływie roku od jej nałożenia. Dyrektor szkoły może także uznać karę za niebyłą przed upływem tego okresu.

Zawiadomienie o ukaraniu nauczyciela karą porządkową nagany przechowuje się w części B akt osobowych nauczyciela.  Kodeks pracy wskazuje, że zawiadomienie o karach dla nauczycieli usuwa się z akt osobowych pracownika po upływie roku nienagannej pracy (art. 113 § 1 Kodeks pracy). Uznanie kary za niebyłą oraz usunięcie zawiadomienia z dokumentacji pracowniczej następuje z mocy prawa – dyrektor szkoły nie w przyszłości powoływać się na tę karę np. wskazując przyczyny rozwiązania stosunku pracy (wyrok SN z dnia 23 listopada 2010 r., I PK 105/10), nie może również odmówić usunięcia zawiadomienia z akt pracownika – dokumenty w szkole należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy. Okres roku nienagannej pracy liczy się od dnia wręczenia nauczycielowi informacji o udzieleniu nagany.

Dyrektor szkoły może uznać karę za niebyłą wcześniej

Zgodnie z kodeksem pracy dyrektor szkoły może uznać karę za niebyłą i usunąć zawiadomienie o jej nałożeniu przed upływem roku. Odbywa się to z inicjatywy pracodawcy lub na wniosek organizacji związkowej reprezentującej nauczyciela – przepisy nie przewidują natomiast możliwości wnioskowania o usunięcie noty dla nauczycieli, na których kara została nałożona (art. 113 § 1 Kodeks pracy).

Notatka o usunięciu dokumentu

Dotyczące pracowników dokumenty w szkole są odpowiednio numerowane, dlatego w sytuacji usuwania zawiadomień o karach dla nauczycieli w miejscu wycofanego dokumentu najlepiej jest zamieścić notatkę z informacją, że dokument usunięto zgodnie z art. 113 Kodeksu pracy. Dyrektor szkoły może jednak określić inny sposób postępowania w podobnych przypadkach.

Źródło:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2010 r. ,I PK 105/10

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37547 )
Array ( [docId] => 37547 )