Kara porządkowa dla nauczyciela - nie trzeba informować związku zawodowego

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 06-07-2015 r.

Karta Nauczyciela nie przewiduje dla dyrektora szkoły obowiązku informowania związku zawodowego o nałożeniu na nauczyciela kary porządkowej. Związek zawodowy będzie natomiast uczestniczył w sprawie, jeżeli nauczyciel wniesie sprzeciw. W odniesieniu do kar porządkowych dla nauczycieli dyrektor szkoły stosuje przepisy Kodeksu pracy.

Stosując kary porządkowe dyrektor szkoły jest zobowiązany do postępowania zgodnego z regulacjami Kodeksu pracy (art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela). Kodeks pracy reguluje kwestie informowania związków zawodowych w procedurze związanej z karami za uchybienia w porządku pracy – nie zawiera nakazu informowania organizacji związkowej o nałożeniu kary.

W razie sprzeciwu – dyrektor szkoły zapoznaje się ze stanowiskiem związku

 

Prawo pracy przewiduje dla nauczycieli możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec zastosowanej przez pracodawcę, w tym przypadku dyrektora szkoły, kary porządkowej , jeżeli została ona zastosowana z naruszeniem przepisów prawa. Sprzeciw należy wnieść w terminie 7 dni od otrzymania informacji o karze, a dyrektor szkoły ma 14 dni na jego uwzględnienie lub odrzucenie (art. 112 § 1 Kodeks pracy).

Rozpatrując sprzeciw, przed podjęciem decyzji o uwzględnieniu lub odrzuceniu, dyrektor szkoły jest zobowiązany do rozpatrzenia stanowiska, jakie w sprawie zajmuje reprezentująca nauczyciela zakładowa organizacja związkowa.

Niepoinformowanie związku o karze nie jest naruszeniem prawa

W związku z tym, że ani regulacje Kodeksu pracy ani Karty Nauczyciela nie przewidują obowiązku informowania związków zawodowych o zastosowanych karach porządkowych dla nauczycieli, nie można uznać, że niepowiadomienie związku jest naruszeniem prawa. Nie można zatem jako podstawy do złożenia sprzeciwu wskazać braku powiadomienia – jednocześnie, jeżeli taki sprzeciw wpłynie do dyrektora szkoły, powinien on zapoznać się ze stanowiskiem organizacji związkowej.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37451 )
Array ( [docId] => 37451 )