Dyrektor szkoły może zobowiązać do nauczania dwóch przedmiotów

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 08-01-2015 r.

Dyrektor szkoły może zaplanować dla nauczycieli nauczanie dwóch przedmiotów, jeżeli legitymują się oni kwalifikacjami do ich nauczania. Uprawnienie to wynika z regulacji ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którymi to dyrektor szkoły decyduje o sprawach związanych ze sprawami kadrowymi.

Ustawa o systemie oświaty upoważnia dyrektora szkoły, będącego kierownikiem zakładu pracy, do podejmowania decyzji związanych z zatrudnianiem i rozwiązywaniem stosunku pracy z nauczycielami (art. 39 ust. 3 ustawa o systemie oświaty). Kierując się dobrem szkoły oraz dążąc do zapewnienia wysokiego poziomu zaspokajania potrzeb edukacyjnych uczniów dyrektor szkoły może zdecydować o przydzielaniu dla nauczycieli więcej niż jednego przedmiotu do nauczania. Warunkiem jest w takiej sytuacji posiadanie przez nauczycieli odpowiednich kwalifikacji.

Dyrektor szkoły odpowiada za prawidłową organizację pracy szkoły

 

W związku ze sprawowaniem funkcji kierowniczej dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za prawidłową organizację administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły (art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawa o systemie oświaty). Do zadań dyrektora zalicza się takie organizowanie pracy dla nauczycieli, aby optymalnie wykorzystywać środki określone w planie finansowym. Dyrektor szkoły ma również obowiązek przewidywania potrzeb kadrowych szkoły – zarówno w związku planowaną liczbą oddziałów, jak również przechodzenie nauczycieli na emeryturę, korzystanie z urlopów rodzicielskich czy urlopów dla poratowania zdrowia. Braki kadrowe nie zawsze muszą być uzupełniane poprzez zwiększenie zatrudnienia – jeżeli istnieje taka możliwość, to dyrektor szkoły może przewidzieć dla nauczycieli nauczanie więcej niż jednego przedmiotu.

Dodatkowe przedmioty dla nauczycieli

Obowiązki, które nakłada na dyrektora szkoły ustawa o systemie oświaty dają mu upoważnienie, aby w razie stwierdzenia potrzeby związanej z zastępstwem nieobecnych nauczycieli, może przewidzieć dla nauczycieli prowadzenie dodatkowego przedmiotu. Warunkiem posiadanie przez nich wymaganych kwalifikacji.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36351 )
Array ( [docId] => 36351 )