Nauczyciel mianowany może mieć aż 182 dni nieobecności

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 23-12-2014 r.

Po przekroczeniu określonego czasu trwania nieobecności w pracy z powodu choroby, razie przedłużającej się niezdolności, dyrektor szkoły nabywa prawo rozwiązania z nauczycielem mianowanym stosunku pracy bez wypowiedzenia. Na poczet tego okresu zalicza się także dni przypadające w czasie przerw świątecznych.

W razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą stosunek pracy z nauczycielem mianowanym ulega rozwiązaniu, jeżeli okres czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą przekracza 182 dni.

Okresy niezdolności podlegają sumowaniu

Karta Nauczyciela w odróżnieniu od Kodeksu pracy nie odwołuje się w tym przypadku do okresu zasiłkowego, lecz wprost wskazuje na okres dopuszczalnej niezdolności do pracy. Oznacza to, że nawet jeśli poszczególne okresy niezdolności do pracy spowodowane są innymi chorobami, podlegają sumowaniu.

Do 182 dni limitu wlicza się przypadające w tym czasie przerwy

Dodatkowo Karta Nauczyciela nakazuje zaliczać na poczet owych 182 dni także przypadające w tym okresie przerwy, w których w szkole nie odbywają się zajęcia, np. święta Bożego Narodzenia. A zatem gdyby nauczyciel był niezdolny do pracy nieprzerwanie od 13 sierpnia do 22 grudnia 2014 r., a następnie od 2 stycznia do 22 lutego 2015 r., to okres 182 dni nieobecności w pracy upływałby mu 21 lutego 2015 r., gdyż do okresu tego należałoby zaliczyć także przerwę świąteczną oraz 1 stycznia.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36268 )
Array ( [docId] => 36268 )