Kara dla nauczyciela za nieuzupełnienie dziennika lekcyjnego

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 29-09-2014 r.

Za prawidłowe wypełnianie dziennika lekcyjnego odpowiada nauczyciel. Jest to podstawa nie tylko do rozliczenia jego czasu pracy, ale także zajęć z uczniami. Zawinione przez nauczyciela uchybienia w tym zakresie mogą doprowadzić do ukarania go karą porządkową a także pozbawienia wynagrodzenia za dzień, w którym dziennik nie był uzupełniony.

Dziennik lekcyjny jest dokumentem potwierdzającym w szczególności fakt pobytu uczniów w szkole oraz przebieg nauczania w danym roku szkolnym. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem. W przypadku prowadzenia dziennika wyłącznie w formie elektronicznej, wpisanie przez nauczyciela tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem ich przeprowadzenia.

Dziennik jest także podstawą do rejestrowania godzin zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach pensum oraz godzin ponadwymiarowych. W pozostałym zakresie czas pracy nauczyciela nie podlega ścisłej ewidencji.

Odpowiedzialność za właściwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ponosi dyrektor szkoły. Nauczyciel, który nie wypełnia dziennika zgodnie z zasadami określonymi w przepisach może zostać ukarany karą porządkową upomnienia lub nagany.

Jeżeli jednak nauczyciel nie wypełnił dziennika z powodu nieobecności w pracy, o której nie powiadomił dyrektora szkoły, to pracodawca może potraktować tę nieobecność jako nieusprawiedliwioną, za czas której nauczyciel nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Agnieszka Kosiarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35784 )
Array ( [docId] => 35784 )