Dyrektor decyduje czy na umowie zlecenia obowiązuje szkolenie bhp

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 24-09-2014 r.

To czy pracownik zatrudniony na umowę zlecenia podlega obowiązkowi odbycia szkolenia bhp należy uregulować w treści umowy. W dokumencie tym wskazuje się również która ze stron ponosi koszty takich szkoleń i badań.

Od pracodawcy zależy, jaki zakres obowiązków z art. 211 Kodeksu pracy zostanie określony dla osoby fizycznej wykonującej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzącej własną działalność gospodarczą i w konsekwencji jakie będą możliwości egzekwowania obowiązków od tych osób.

 

Obowiązki te ciążą również na:

  • osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę a także

  • osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.

Jednym z obowiązków, o których mowa w art. 211 Kodeksu pracy, jest obowiązek znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brania udziału w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Pracodawca może uznać, że szkolenie, które osoba ta przeszła w innym zakładzie, a dotyczące pracy na analogicznym stanowisku, jest wystarczające w zakresie realizacji usług na umowie zlecenia.

Kwestie związane z przeprowadzaniem szkoleń bhp zleceniobiorców należy więc uregulować w treści umowy - zlecenia, wskazując, która ze stron ponosi koszty takich szkoleń i badań.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35767 )
Array ( [docId] => 35767 )