Karta Nauczyciela 2013 – dyrektor szkoły nie zwolni emeryta

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 21-12-2012 r.

Na podpis Prezydenta czeka ustawa na mocy której Karta Nauczyciela nie będzie obligowała dyrektora szkoły do rozwiązywania umowy z nauczycielem, który osiągnął wiek emerytalny.

Reforma emerytalna sprawiła, że Karta Nauczyciela musi zostać znowelizowana. Obecnie Karta obliguje dyrektora szkoły do rozwiązania umowy z nauczycielem, który ukończy 65 lat (art. 23 ust. 1 pkt 4 i art. 23 ust. 2 pkt 4 Karta Nauczyciela). Podniesienie wieku emerytalnego sprawiło, że zapis ten zmuszałby dyrektora szkoły do zwalniania nauczycieli, zanim osiągną prawo do emerytury.

Karta Nauczyciela od 2013 - wykreślenie zapisu zamiast podniesienia wieku nauczyciela

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy, zgodnie z którym Karta Nauczyciela w ogóle nie będzie zawierała zapisu obligującego dyrektora szkoły do rozwiązania stosunku pracy ze względu na wiek nauczyciela. W pierwszych etapach prac zakładano, że w Karcie Nauczyciela zmieni się wiek pedagoga z którym dyrektor powinien rozwiązać umowę. Miałoby to zapewnić większe szanse na zatrudnienie dla młodych nauczycieli. Poza tym w obowiązku dyrektora szkoły leży również zapewnienie uczniom najlepszej opieki dydaktyczno-wychowawczej. Zakłada się, że nauczyciele w wieku emerytalnym nie są tak efektywni jak młodsza kadra.

Resort edukacji uznał jednak, że zobowiązywanie dyrektora szkoły do zwalniania nauczycieli w wieku emerytalnym może przyczynić się do powiększenia braków kadrowych – szczególnie w przypadku kadry dydaktycznej szkół zawodowych. Powołano się również na fakt, iż Karta Nauczyciela nie jest jedynym dokumentem stanowiącym o wieku, w jakim nauczyciel przechodzi w stan spoczynku. Wcześniejsze zakończenie pracy dają nauczycielom:

  • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych(Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.).

Ustawa trafiła do Prezydenta, nowa Karta Nauczyciela ma obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku, zwalniając tym samym dyrektora szkoły z konieczności rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami, którzy skończą 67 lat.

Podstawa prawna:

  • Projekt ustawy z 30 sierpnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), art., 23 ust. 1 pkt 4 i art. 23 ust. 2 pkt 4.


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30438 )
Array ( [docId] => 30438 )

Array ( [docId] => 30438 )