Karta Nauczyciela: nowości oświatowe nie we wrześniu

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 22-06-2014 r.

Dyskusja tocząca się wokół nowelizacji, jakiej ma być poddana Karta Nauczyciela nie zakończyła się wprowadzeniem zapowiadanych nowości oświatowych. Rozmowy na temat zmian, jakie ma wprowadzać nowa Karta Nauczyciela będą wznowione dopiero we wrześniu.

Nowa Karta Nauczyciela miała obowiązywać od stycznia 2014 roku, jednak w tym terminie  nie zostały wprowadzone związane z ustawą nowości oświatowe.  Najbliższa debata dotycząca reformy prawa pracy dla nauczycieli została zaplanowana na wrzesień. Będzie ona podsumowaniem dotychczasowych dyskusji i przedstawieniem zmian w ogłoszonym wcześniej projekcie.

Planowane nowości oświatowe ograniczą przywileje nauczycieli

 

Zaplanowana nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela ma wprowadzić znaczące zmiany w zasadach pracy nauczycieli. Nowości oświatowe zakładają ograniczenie przywilejów nauczycielskich przede wszystkim w odniesieniu do:

  • urlopu dla poratowania zdrowia – nowa Karta Nauczyciela przyzna prawo do tego urlopu dopiero po 20 latach pracy w szkole i wymiarze nie większym niż jeden rok, o potrzebie skierowania nauczyciela na urlop ma decydować lekarz medycyny pracy, a nie lekarz rodzinny;
  • urlopu wypoczynkowego nauczyciela – ustawa będzie przewidywała dla nauczycieli 47 dni roboczych urlopu wypoczynkowego;
  • awansu zawodowego – nowości oświatowe zmienią skład komisji przyznającej stopień nauczyciela dyplomowanego;
  • dodatków wiejskich, socjalnych i dodatku uzupełniającego – Karta Nauczyciela zniesie ograniczy prawo do otrzymywania dodatku wiejskiego i zniesie część dodatków socjalnych, dodatek uzupełniający ma być wypłacany w kwocie niezależnej od stopnia awansu zawodowego;
  • postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli – nowości oświatowe wprowadzają dla nauczycieli większe restrykcje w zakresie składania oświadczeń o niekaralności, a także umiejscawiają komisje dyscyplinarne przy organie prowadzącym szkołę.

Nowa Karta Nauczyciela ma wpłynąć na podniesienie jakości pracy szkoły

Planowane nowości oświatowe mają służyć podniesieniu jakości pracy szkoły i całego systemu oświaty. Krytyka z jaką spotkała się propozycja Ministerstwa Edukacji Narodowej skłoniła rząd do ponownej analizy projektu nowelizacji, której poddana zostanie Karta Nauczyciela. Wznowienie dyskusji we wrześniu ma doprowadzić do wypracowania konsensusu satysfakcjonującego wszystkie strony uczestniczące w debacie.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35144 )
Array ( [docId] => 35144 )