Skrócenie nauczycielskiego okresu wypowiedzenia

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Anna Trochimiuk
Data: 16-05-2014 r.

Nauczycieli obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, który w szkołach feryjnych mija 31 sierpnia. Wypowiedzenie, co do zasady, powinno być zatem złożone do 31 maja. Możliwe jest jednak przekroczenie tego terminu i skrócenie okresu wypowiedzenia.

Najczęstszą przyczyną rozwiązywania z nauczycielami stosunków pracy są zmiany organizacyjne, zmiany planu nauczania oraz częściowa likwidacja szkoły, z powodu których nie jest możliwe dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Wypowiedzenie wręczane z tych przyczyn musi upłynąć z końcem roku szkolnego tj. 31 sierpnia, a wynosi ono 3 miesiące. Pismo w sprawie rozwiązania stosunku pracy powinno zatem zostać doręczone nauczycielowi do dnia 31 maja.

Jeżeli jednak np. z powodu nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej także po 31 maja, dyrektor nie zdąży wręczyć mu wypowiedzenia w ustawowym terminie a ochrona, jaką objęty jest nauczyciel uniemożliwi dokonanie tego w czasie nieobecności pracownika, możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia maksymalnie do jednego miesiąca. Oznacza to, że wypowiedzenie najpóźniej można wręczyć do końca lipca, z tym że w takim wypadku nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego.

W placówkach nieferyjnych nie obowiązuje wymóg wręczenia wypowiedzenia z końcem maja, zatem tam, nieobecność nauczyciela w pracy w okresie podejmowania decyzji kadrowych, nie ma wpływu na ich skuteczność. Wypowiedzenie stosunku pracy oraz warunków zatrudnienia może być wręczone w każdym momencie roku szkolnego. Warunkiem jest jednak zachowanie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34875 )
Array ( [docId] => 34875 )