Kontynuowanie stażu po zmianie miejsca pracy – kiedy jest możliwe

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Anna Trochimiuk
Data: 27-11-2017 r.

Nauczyciel, który rozpocznie staż na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, może kontynuować go po zmianie miejsca pracy. W takim przypadku okres dotychczas odbytego stażu zostanie zaliczony do stażu realizowanego w nowym miejscu pracy. A co ze stażystą odbywającym staż na stopień nauczyciela kontraktowego?

Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, przysługuje prawo kontynuowania stażu po zmianie miejsca zatrudnienia.

Kontynuacja stażu po spełnieniu 3 warunków

 

Nauczyciel kontraktowy lub mianowany może kontynuować staż na kolejny stopień awansu zawodowego tylko wówczas, gdy spełni trzy warunki:

  1. został zatrudniony w nowej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia ustania zatrudnienia w poprzedniej placówce;
  2. otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za dotychczas odbyty staż;
  3. został zatrudniony w nowej placówce zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami w wymiarze min. 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu.

Stażysta zaczyna od początku

Nauczyciel stażysta ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia w trakcie stażu nie może kontynuować stażu w innej placówce. Wynika to z faktu, że stosunek pracy z nauczycielem stażystą nawiązuje się na jeden rok w celu odbycia stażu. Jeżeli w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela kontraktowego zmieni miejsce pracy, będzie musiał rozpocząć staż od nowa, lecz dopiero z początkiem kolejnego roku szkolnego, oczywiście pod warunkiem że będzie zatrudniony w nowym miejscu pracy w wymiarze co najmniej połowy etatu.

Przykład:


Nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela kontraktowego w przedszkolu niepublicznym z dniem 1 września 2017 r. Od 1 grudnia 2017 r. zatrudnił się jednak w przedszkolu publicznym. Czy po rozwiązaniu umowy z przedszkolem niepublicznym może kontynuować staż w naszej placówce?

Nie. Nauczyciel stażysta nie może kontynuować stażu w innej placówce.

ZAPAMIĘTAJ!

Możliwość kontynuacji stażu po zmianie miejsca zatrudnienia przewidziana jest jedynie dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych.

Anna Trochimiuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40779 )
Array ( [docId] => 40779 )