Nauczyciela na urlopie zdrowotnym należy poinformować na piśmie o obniżeniu pensum

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 26-04-2016 r.

Nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia należy wręczyć/przesłać pismo informujące o obniżeniu wymiaru zatrudnienia od 1 września. Nauczyciel powinien wyrazić pisemną zgodę (lub brak) na obniżenie zatrudnienia najpóźniej do 31 maja br.

Nauczyciel wyraża zgodę w formie pisemnej

Zmniejszenie wymiaru nauczycielowi odbywa się za jego zgodą i nie więcej niż do ½ obowiązującego go pensum. W sytuacji, gdy nauczyciel nie wyraża zgody na obniżenie pensum, jego stosunek pracy ulega rozwiązaniu na podstawie art. 20 ust.1 pkt 2 Karty Nauczyciela, czyli po uprzednim trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia oraz w sytuacji placówek feryjnych.

Dyrektor szkoły powinien poinformować pisemnie nauczyciela o obniżeniu pensum od 1 września tak, aby w sytuacji, gdy nauczyciel nie wyrazi zgody, można było rozwiązać stosunek pracy. W piśmie do nauczyciela należy zamieścić również informację o możliwości niewyrażenia zgody przez nauczyciela oraz konieczności rozwiązania z nim stosunku pracy w takiej sytuacji. 

Pismo można doręczyć pocztą

W przypadku, gdy nie jest możliwe – z uwagi na przebywanie nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia – wręczenie nauczycielowi pisma – można dostarczyć go w inny sposób np. pocztą za pokwitowaniem, doręczenie bezpośrednie do rąk własnych adresata również za potwierdzeniem).

Zapamiętaj!

Doręczenie pisma powinno nastąpić w takim terminie, aby nauczyciel miał możliwość wyrażenia zgody lub niewyrażenia zgody najpóźniej do 31 maja. Oświadczenie woli nauczyciela w tym względzie powinno zostać złożone dla celów dowodowych w formie pisemnej.

Agnieszka Kosiarz, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38915 )
Array ( [docId] => 38915 )

Array ( [docId] => 38915 )