Nowo powołany dyrektor szkoły może zlikwidować stanowisko wicedyrektora

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Michał Kowalski
Data: 14-09-2015 r.

Jeżeli szkoła z uwagi na liczbę oddziałów nie musi mieć wicedyrektora, wówczas dyrektor może postanowić o likwidacji tego stanowiska. Będzie to oznaczało wystąpienie szczególnie uzasadnionego przypadku umożliwiającego odwołanie.

Odwołanie wicedyrektora przez dyrektora szkoły nie powoduje automatycznego rozwiązania jego stosunku pracy jako nauczyciela. Stosunek łączący wicedyrektora ze szkołą ma bowiem charakter dwupłaszczyznowy. Odwołany wicedyrektor pozostanie więc nadal w zatrudnieniu jako nauczyciel.

 

Procedura odwołania wicedyrektora ze względu na likwidację stanowiska w szkole może wyglądać następująco:

  1. Rada szkoły (a w razie jej braku rada pedagogiczna) podejmuje uchwałę w sprawie zmiany statutu szkoły.
  2. Dyrektor zasięga opinii organu prowadzącego w sprawie odwołania wicedyrektora.
  3. Dyrektor zasięga opinii rady szkoły (jeżeli została utworzona) w sprawie odwołania wicedyrektora.
  4. Dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej w sprawie odwołania wicedyrektora.
  5. Dyrektor wydaje zarządzenie w sprawie odwołania wicedyrektora i przedkłada je wicedyrektorowi.
Michał Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37764 )
Array ( [docId] => 37764 )