Przywrócenie do pracy nauczyciela w stanie nieczynnym

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 10-08-2015 r.

Przywrócenie do pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły tylko wtedy, gdy stwierdzi możliwość podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.

Karta Nauczyciela nie przewiduje dla dyrektora szkoły obowiązku przywrócenia do pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny, jeżeli ma możliwość zapewnienia mu pracy tylko w części wymiaru czasu pracy przewidzianego dla nauczycieli.

Dyrektor szkoły przywróci nauczyciela tylko w określonych okolicznościach

 

Nauczyciele w stanie nieczynnym mają pierwszeństwo podjęcia pracy w szkole tylko wówczas, gdy istnieje możliwość podjęcia przez nich pracy w pełnym wymiarze czasu na dotychczas zajmowanym stanowisku albo na innym, jeżeli posiadają oni wymagane do tego kwalifikacje (art. 20 ust. 7 Karta Nauczyciela). Taka możliwość najczęściej pojawia się wówczas, gdy po zakończeniu rekrutacji do szkoły stwierdza się konieczność utworzenia większej liczby oddziałów, niż przewidywano w maju, kiedy konieczne było wręczenie wypowiedzeń dla nauczycieli. Należy jednak pamiętać, że większa liczba oddziałów nie zawsze oznacza, że dyrektor szkoły będzie mógł zagwarantować dla nauczycieli pracę na pełen etat.

Odmowa powrotu do pracy – natychmiastowe wygaśnięcie stosunku pracy

Odmowa powrotu do pracy oznaczać będzie dla nauczycieli wygaśnięcie stosunku pracy z dniem, w którym dyrektor szkoły otrzyma informację zwrotną od nauczyciela, który miał zostać przywrócony do wykonywania obowiązków na podstawie art. 20 ust 7. Karta Nauczyciela. W takim przypadku dla nauczycieli nie przewiduje się prawa do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymaliby za pozostały okres stanu nieczynnego.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37665 )
Array ( [docId] => 37665 )