Ojcu korzystającemu z urlopów związanych z rodzicielstwem również należy przedłużyć staż

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Patryk Kuzior
Data: 10-05-2016 r.

Typową sytuacją jest korzystanie przez nauczyciela-ojca wyłącznie z urlopu ojcowskiego. Prawo pozwala mu jednak korzystać także z innych uprawnień, a tym samym – może dojść do sytuacji, w których nieobecność będzie wiązała się z koniecznością przedłużenia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

Zgodnie z regulacjami Karty Nauczyciela, staż na wyższy stopień może zostać przedłużony w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu:

 
  • urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • urlopu ojcowskiego.

Staż jest przedłużany o czas trwania tej nieobecności. W praktyce oznacza to, że korzystający z urlopów rodzicielskich nauczyciel – ojciec może pozwolić sobie nawet na półtoraroczną nieobecność bez konieczności ponownego odbywania stażu w pełnym wymiarze.

Powtarzanie stażu – po przekroczeniu półtora roku nieobecności 

Nauczyciel będący ojcem może korzystać z następujących urlopów:

  • urlopu ojcowskiego – w wymiarze dwóch tygodni – wykorzystanego jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień;
  • urlopu rodzicielskiego – przysługującego łącznie obojgu po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 32 albo 34 tygodni;
  • urlopu macierzyńskiego – a w zasadzie części takiego urlopu w wyszczególnionych w Kodeksie pracy sytuacjach (w przypadku zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, rezygnacji z urlopu macierzyńskiego przez matkę albo wystąpienia innych okoliczności powodujących utratę przez matkę prawa do takiego urlopu);
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w sytuacji przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza.

Łączny czas absencji skutkujący przedłużeniem stażu obejmuje nie tylko okresy urlopów rodzicielskich, ale także nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy rodzicielski. Maksymalnie nauczyciel może być nieobecny przez półtora roku.

Nauczyciel-ojciec będzie musiał ponownie odbywać staż na wyższy stopień awansu, jeżeli jego nieobecności w pracy ze wszystkich wymienionych wyżej przyczyn łącznie przekroczą półtora roku.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38952 )
Array ( [docId] => 38952 )