Ponowne zatrudnienie w szkole w ciągu 30 dni bez wstępnych badań lekarskich

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 30-06-2015 r.

Pracownik zatrudniany w szkole na stanowisko pedagogiczne czy niepedagogiczne podlega wstępnym badaniom lekarskim. Jednak z tego obowiązku zwolnieni są pracownicy zatrudniani na to samo stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy ze szkołą.

Jeśli dyrektor szkoły zamierza zatrudnić ponownie od nowego roku szkolnego nauczycieli, których umowy o pracę wygasają 31 sierpnia (lub w sierpniu), przepisy zwalniają go z kierowania na wstępne badania lekarskie. Przepisy zwalniają ze wstępnych badan również te osoby, które przyjmowane są do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, ale tylko w sytuacji, jeżeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie.

 

Nowy pracodawca musi jednocześnie stwierdzić, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy. Będą to ci nauczyciele, którzy zatrudniani są od nowego roku szkolnego w nowej placówce na tym samym stanowisku, u którymi został rozwiązany stosunek pracy (lub wygasł – w sierpniu 2015 r.) w poprzedniej szkole.

Przykładowo: Z nauczycielem placówki nieferyjnej rozwiązano stosunek pracy 20 sierpnia 2015 r. Umowa była zawarta na czas zastępstwa nieobecnego nauczyciela. Od 1 września 2015 r. nawiązano z nauczycielem stosunek pracy w innej placówce. Jeśli posiada on aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku nauczyciela, dyrektor nowej placówki nie musi kierować go na wstępne badania lekarskie.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37417 )
Array ( [docId] => 37417 )