Radny może pozostać na stanowisku nauczyciela

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Patryk Kuzior
Data: 03-12-2014 r.

Wicedyrektor, który został radnym, może pozostać na stanowisku nauczyciela. W takim przypadku nie musi wnioskować o urlop bezpłatny, ale powinien zrezygnować z funkcji wicedyrektora, co możliwe jest wyłącznie na podstawie porozumienia stron zawartego z pracodawcą.

Wicedyrektor ma 7 dni na złożenie wniosku o urlop bezpłatny

Radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy (analogiczne zasady są w samorządzie powiatowym i samorządzie województwa). Oznacza to, że nie może być jednocześnie radnym i dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły podlegającej pod jst, w której sprawuje mandat. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu musi złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Niezłożenie wniosku jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

Zaprzestanie pełnienia funkcji tylko za porozumieniem stron

Nie jest możliwe złożenie rezygnacji i następnie w wyniku tego odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej, bo wymagany jest tutaj 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Jedynym wyjściem jest rezygnacja na mocy porozumienia z dyrektorem szkoły. Data, w której nauczyciel zaprzestanie zajmować stanowisko wicedyrektora, powinna przypadać przed terminem, w którym istnieje obowiązek złożenia wniosku o urlop bezpłatny.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36136 )
Array ( [docId] => 36136 )