Zakres obowiązków pomocy nauczyciela ustala dyrektor szkoły

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 14-11-2014 r.

Przepisy nie określają zakresu obowiązków pomocy nauczyciela. W praktyce ustala go dyrektor szkoły w umowie o pracę lub oddzielnym piśmie tzw. przydziale czynności. Należy jednak pamiętać o tym, że muszą to być zadania, które są związane z danym stanowiskiem i takie, do których pracownik posiada kwalifikacje i odpowiednie umiejętności.

Rodzaj pracy stanowi obowiązkowy element umowy o pracę. W umowach o pracę często dołączany jest zakres obowiązków związany z pracą na określonym stanowisku. Podpisując umowę o pracę, pracownik zgadza się więc również na realizację powierzonego mu zakresu czynności. Zakres obowiązków może być powierzany również odrębnym pismem, gdyż podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Pracownik jest natomiast obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Ponieważ przepisy nie określają odgórnie zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocy nauczyciela, to zakres ten może ustalić pracodawca w umowie lub odrębnym piśmie.

Przykład:

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dyrektor może w przydziale czynności pomocy nauczyciela wpisać wykonywanie obowiązków związanych z pomocą na świetlicy, na stołówce i w zajęciach wychowania fizycznego?

Można przyjąć, że zadania te są związane z pracą na stanowisku pomocy nauczyciela i należy zobowiązać pracownika zatrudnionego na tym stanowisku do ich realizacji.

Dariusz Dwojewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36028 )
Array ( [docId] => 36028 )