Rezygnacja z funkcji przez dyrektora nie skutkuje odwołaniem zastępcy

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Agnieszka Rumik
Data: 12-05-2014 r.

Wicedyrektor powołany na czas określony lub nieokreślony pełni swoją funkcję mimo odwołania lub rezygnacji z funkcji przez dyrektora szkoły. Odwołanie zastępcy może bowiem nastąpić tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o systemie oświaty, do których nie zalicza się ustąpienia z funkcji przez dyrektora.

Odwołanie wicedyrektora jest możliwe jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie o systemie oświaty tj. w razie:

  1. złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,
  2. ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 ustawy o systemie oświaty w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia,
  3. złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 34 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Po odejściu dyrektora ze szkoły, wicedyrektor nadal pełni swoją funkcję, chyba, że zaistnieje jednak z ww. przesłanek umożliwiających jego odwołanie. Przyczyną odwołania wicedyrektora nie jest jednak rezygnacja z funkcji przez dyrektora, ani jego odwołanie chyba że wicedyrektor został powołany na okres wspólnej kadencji z dyrektorem.

Agnieszka Rumik, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34843 )
Array ( [docId] => 34843 )