Zwolnienie jednego pracownika nie stoi na przeszkodzie zatrudnieniu innego

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 03-04-2014 r.

Dyrektor szkoły może zatrudnić nowego pracownika niepedagogicznego, nawet jeśli w tym samym czasie zwalnia z przyczyn ekonomicznych pracownika zatrudnionego na innym stanowisku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dyrektor zatrudnia pracownika w tej samej grupie zawodowej, w ramach której był zatrudniony zwolniony pracownik.

Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika dotyczy tylko sytuacji, gdy dyrektor szkoły rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy w ramach zwolnienia grupowego. Mamy z nim do czynienia, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

(art. 1 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r.). Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika w tej samej grupie zawodowej, w której pracował zwolniony pracownik to w pierwszej kolejności powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy, pod warunkiem że ten zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy. Obowiązek zatrudnienia takiego pracownika obowiązuje przez 15 miesięcy od rozwiązania z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia (art. 9 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nie następuje w ramach zwolnień grupowych, pracodawca nie musi ponownie zatrudniać zwolnionego pracownika, nawet jeżeli dochodzi do ponownych zatrudnień w tej samej grupie zawodowej.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34567 )
Array ( [docId] => 34567 )

Array ( [docId] => 34567 )