Rezygnacja ze stanu nieczynnego nauczyciela – konieczna zgoda dyrektora

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 24-09-2014 r.

Karta Nauczyciela w niektórych okolicznościach przewiduje dla nauczycieli możliwość przejścia w stan nieczynny zamiast rozwiązania stosunku pracy. Nauczyciel może zmienić swoją decyzję i poinformować o rezygnacji ze stanu nieczynnego, ale na taką rezygnację zgodę musi wyrazić dyrektor szkoły.

Prawo przewiduje dla nauczycieli możliwość zrezygnowania z przejścia w stan nieczynny po złożeniu wniosku do dyrektora szkoły, ale może to nastąpić tylko za zgodą dyrektora szkoły (art. 91c ust. 1 Karta Nauczyciela w zw. z art. 300 Kodeks pracy w zw. z art. 61 Kodeks cywilny). Kwestie te nie są szczegółowo regulowane przez Kartę Nauczyciela.

Dyrektor szkoły musi zgodzić się na cofnięcie oświadczenia woli

 

Możliwość przejścia w stan nieczynny jest przewidziana dla nauczycieli, którzy otrzymali wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. Każdy nauczyciel sam podejmuje decyzję czy stosunek pracy ma ulec rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia czy złoży wniosek o przeniesienie w stan nieczynny – złożenie wniosku czyni wypowiedzenie bezskutecznym (art. 20 ust. 5c Karta Nauczyciela).

Cofnięcie oświadczenia woli o przejściu w stan nieczynny jest możliwe bez zgody dyrektora szkoły jedynie w sytuacji, gdy zostanie ono doręczone jednocześnie z oświadczeniem, w którym nauczyciel wyraził wolę przejścia w stan nieczynny. W innym przypadku dyrektor szkoły musi wyrazić zgodę na to, aby nauczyciel, który złożył wniosek nie przechodził w stan nieczynny.

Brak odprawy dla nauczycieli w stanie nieczynnym

Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy (art. 20 ust. 6 Karta Nauczyciela). Decyzja o przejściu w stan nieczynny jest jednak równoznaczna z pozbawieniem prawa do otrzymania odprawy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35781 )
Array ( [docId] => 35781 )