Szkolenia dla nauczycieli – bezpieczeństwo i higiena pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 15-11-2012 r.

Dyrektor szkoły ma obowiązek kierować pracowników pedagogicznych na szkolenia dla nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby, które są przyjmowane po raz pierwszy do pracy obowiązują wstępne szkolenia dla nauczycieli, a zatrudnionych przez określony czas – szkolenia okresowe.

Wstępne szkolenia dla nauczycieli – instruktaż ogólny i stanowiskowy

Każdy nauczyciel nawiązujący z pracodawcą stosunek pracy jest zobligowany do odbycia szkolenia BHP. Szkolenia dla nauczycieli nowozatrudnionych dzielą się na instruktaż ogólny, będący wprowadzeniem w ogólne zasady pracy oraz instruktarz stanowiskowy – dotyczący charakterystyki pracy na obejmowanym stanowisku. Po szkoleniu wstępnym nauczyciel powinien znać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy określone w Kodeksie pracy, regulaminach pracy oraz przepisy i zasady BHP obowiązujące w danej szkole.

Instruktaż stanowiskowy ma dostarczyć nauczycielowi szczegółowych informacji na temat zagrożeń dla życia i zdrowia mogących zaistnieć w związku z wykonywaną pracą. Stanowiskowe szkolenia dla nauczycieli powinny również stanowić źródło informacji na temat chorób zawodowych nauczyciela oraz przeciwdziałania im.

Okresowe szkolenia dla nauczycieli

Okresowe szkolenia dla nauczycieli mają zaktualizować i uwalić ich wiedzę z zakresu BHP oraz zapoznać z nowymi regulacjami i rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno być przeprowadzone po roku od rozpoczęcia pracy. Należy zauważyć, że okresowe szkolenia dla nauczycieli nie są obowiązkowe, jeżeli zatrudniony może przedstawić zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu BHP u innego pracodawcy w tym okresie.

Osoba przeprowadzająca szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli rozpoczynających pracę powinny być prowadzone przez pracownika służby BHP lub osobę, która pełni w szkole zadania tej służby.

Dyrektor szkoły może też wyznaczyć pracownika posiadającego odpowiedni zasób wiedzy oraz umiejętności potrzebne do właściwej realizacji programu instruktażu.

Okresowe szkolenia dla nauczycieli może przeprowadzać dyrektor placówki lub pracownik jednostki organizacyjnej uprawniony do realizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia dla nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe. Dyrektor szkoły nie może dopuścić do wykonywania obowiązków pracownika, który nie przeszedł odpowiedniego przeszkolenia. Niezastosowanie się do tego wymogu jest naruszeniem przepisów Kodeksu pracy i stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Podstawa prawna:

  • art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.),
  • art. 237, 283 Kodeksu pracy

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30430 )
Array ( [docId] => 30430 )