Czy szkolenie BHP jest obowiązkowe

Kategoria: Szkolenie BHP
Autor: Ryś Paweł
Data: 23-07-2012 r.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, jeśli nie posiada on dostatecznej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Sam pracodawca również ma obowiązek odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rodzaje szkoleń w zakresie BHP

Pracodawca ma obowiązek zaznajamiać pracownika z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez niego prac. W związku z tym między innymi pracownik musi odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy. Przeszkolenie przed rozpoczęciem pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez pracownika pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawca kolejnej umowy o pracę.

Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie pracownika z przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, regulaminie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest na stanowisku, na którym ma pracować pracownik i służy do zapoznania pracownika z zagrożeniami występującymi na tym stanowisku oraz ze sposobami ochrony przed zagrożeniami.

W trakcie zatrudnienia pracodawca musi zapewnić pracownikowi okresowe szkolenia z zakresie BHP. Celem okresowych szkoleń jest przypomnienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno -organizacyjnymi w zakresie BHP.

Zarówno szkolenie wstępne, jaki i szkolenia okresowe w zakresie BHP przeprowadzane są na koszt pracodawcy. Odbywają się zaś w czasie pracy pracownika.

 

Czego powinien dowiedzieć się pracownik na szkoleniu bhp

Szkolenie w zakresie BHP powinno zapewnić pracownikowi poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeszkolenie powinno umożliwić pracownikowi zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi.

Szkolenie w zakresie BHP powinno nauczyć pracownika również umiejętności praktycznych. Po odbyciu szkolenia pracownik powinien nabyć umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób. Pracownik powinien wiedzieć jak postępować w sytuacjach awaryjnych oraz wiedzieć jak udzielać pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Pracownik ma obowiązek potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ryś Paweł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24307 )
Array ( [docId] => 24307 )