Umowy cywilnoprawne w przedszkolach niepublicznych tylko do 31 sierpnia 2018 r.

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Leszek Zaleśny
Data: 30-01-2018 r.

Wprowadzenie do Karty Nauczyciela obowiązku zatrudnienia nauczycieli nie samorządowych przedszkoli na podstawie umowy o pracę ma na celu w szczególności zapewnienie wysokiej jakości procesu nauczania. Zakaz zawierania z nauczycielami umów cywilnoprawnych będzie obowiązywał dopiero od 1 września 2018 r.

Zgodnie z przepisami art. 22 § 1-12 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w takich warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy. Mimo to, w przedszkolach niepublicznych nauczyciele często wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – zdaniem resortu edukacji jest to niewłaściwa praktyka.

Umowa o pracę dla każdego nauczyciela

 

W ustawie o finansowaniu zadań oświatowych zawierającej nowelizację Karty Nauczyciela przewidziano rozwiązanie, zgodnie z którym w przedszkolach niepublicznych i innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego, nauczycieli zatrudnia się zawsze na podstawie  umowy o pracę. Rozwiązanie to wyklucza zawarcie umowy cywilnoprawnej na wykonywanie  obowiązków nauczyciela w takim przedszkolu. Przepis  wejdzie w życie 1 września 2018 r.

Przykład:

Czy od 1 stycznia 2018 r. nadal można podpisywać umowy zlecenia z nauczycielami wykonującymi pracę w szkołach niepublicznych jeżeli sami wyjdą z taką propozycją? Nauczyciele mają czasami niewiele godzin w takich  placówkach i wybierają umowę zlecenia.

Tak. Zakaz zawierania umów cywilnoprawnych z nauczycielami szkół niepublicznych będzie obowiązywał dopiero od 1 września 2018 r. Trzeba jednak pamiętać, że od 1 września 2018 r. każdy nauczyciel będzie musiał być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, nawet jeżeli wyrazi zgodę lub sam zaproponuje zawarcie umowy cywilnoprawnej.

Zawarcie umowy cywilnoprawnej z nauczycielami przedszkoli niepublicznych jest dopuszczalne jeszcze do 31 sierpnia 2018 r.

Praca nauczyciela wymaga bieżącego nadzoru 

Zmiana wymuszająca zatrudnianie nauczycieli na podstawie umów o pracę ma ostatecznie rozwiązać problem zawierania z nimi umów cywilnoprawnych, których istotna nie jest dostosowana do charakteru pracy nauczyciela. Zdaniem ustawodawcy prowadzenie zajęć mających na celu realizację podstawy programowej wymaga osobistego świadczenia przez nauczyciela umówionego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, w określonym miejscu i w określonych godzinach, w sposób ciągły, jak również niezbędne jest, aby wykonywane zadania były poddane bieżącemu nadzorowi. Wszystko to przesądza o tym, że zatrudnienie nauczycieli nosi cechy stosunku pracy i powinno być dokonywane na podstawie umowy o pracę.

ZAPAMIĘTAJ!

Nie obowiązują żadne ograniczenia co do zawierania w szkołach niepublicznych umów cywilnoprawnych z pracownikami niepedagogicznymi. Istotne jest jedynie, by tak zawarta umowa nie była w istocie ukrytą umową o pracę.

Leszek Zaleśny, specjalista prawa oświatowego, członek zarządu OSKKO

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40854 )
Array ( [docId] => 40854 )