Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego nie zawsze kończy się zatrudnieniem przez mianowanie

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Michał Kowalski
Data: 29-11-2016 r.

Uzyskanie stopnia mianowanego nie oznacza jedynie podwyżki wynagrodzenia. Jeśli nauczyciel był zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, wtedy jego forma zatrudnienia przekształca się w mianowanie. Co z nauczycielami zatrudnionymi na część etatu?

Gdy nauczyciel uzyska stopień mianowanego, wówczas jego umowa o pracę ulega przekształceniu w mianowanie. Jednak stanie się to tylko wtedy, jeżeli w dniu, w którym miałoby dojść do przekształcenia nauczyciel będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i będzie spełniał wymogi formalne zatrudnienia na podstawie mianowania. W szczególności – jeżeli będą istniały warunki do zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

 

Dniem przekształcenia jest pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień mianowanego. Jeśli więc nauczyciel otrzyma akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego w grudniu 2016 r., wtedy do przekształcenia dojdzie 1 stycznia 2017 r.

Przekształcenie następuje z mocy samego prawa i dyrektor nie musi sporządzać aktu mianowania. Wystarczy, że poinformujesz nauczyciela na piśmie o przekształceniu. Informacja ta ma charakter potwierdzający, a jej brak nie oznacza, że przekształcenie nie miało miejsca.

Jeśli jednak nie wręczysz nauczycielowi wspomnianego pisma i nadal będziesz traktować go, jak zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, wtedy nauczyciel może skierować sprawę na drogę sądową, żądając ustalenia, iż jest on zatrudniony na podstawie mianowania.

Jeśli w dniu, w którym miało nastąpić przekształcenie, nauczyciel będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, wtedy do przekształcenia nie dojdzie. Nie będzie ono również możliwe, jeśli nauczyciel będzie zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć, a jednocześnie nie zaistnieją warunki pozwalające na dopełnienie pensum.

Michał Kowalski radca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39778 )
Array ( [docId] => 39778 )