Za oczernianie dyrektora można zostać pociągniętym do odpowiedzialności dyscyplinarnej

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 23-02-2016 r.

Nauczyciel, który oczernia dyrektora swojej szkoły i rozpowszechnia o nim nieprawdziwe informacje, naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną. W takiej sytuacji dyrektor może skierować sprawę do komisji dyscyplinarnej.

Uchybienie godności zawodu nauczyciela

Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za:

 
  • uchybienia godności zawodu nauczyciela lub
  • przeciwko porządkowi pracy.

Pracownik powinien być lojalny wobec pracodawcy, co oznacza, że nie może on w swych wypowiedziach podważać jego reputacji. Rozwiązywanie problemów szkoły poza jej murami może przekraczać granice dopuszczalnej krytyki. Jednak nie można mieć wątpliwości co do przekroczenia tych granic w sytuacji gdy pracownik rozpowszechnia nieprawdziwe informacje i przedstawia szkołę w negatywnym świetle.

W takiej sytuacji można rozważać, czy nie doszło do uchybienia godności zawodu nauczyciela. Nauczyciel nie okazuje szacunku drugiej osobie poprzez oczernianie przełożonego i nie prezentuje postawy moralnej. Można zatem rozważyć kwestię odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dyrektor może więc skierować doniesienie do działającego przy komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli rzecznika dyscyplinarnego.

Odpowiedzialność względem dyrektora

Jeśli chodzi natomiast o odpowiedzialność nauczyciela względem dyrektora, to w grę może wchodzić odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Dyrektor może zażądać, by nauczyciel zaprzestał naruszać jego dobra osobiste. Takie żądanie może skierować na piśmie.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38617 )
Array ( [docId] => 38617 )