Zaświadczenie o niekaralności kandydata na stanowisko referenta

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 22-11-2016 r.

Dyrektor nie może żądać od kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym przedłożenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Może natomiast wymagać od niego własnoręcznego oświadczenia lub samodzielnie wystąpić o udzielenie takiej informacji.

Wymogi dla kandydata na stanowisko urzędnicze

Pracownicy niepedagogiczni szkoły publicznej posiadają status pracowników samorządowych. Co więcej, stanowisko referenta jest stanowiskiem urzędniczym. Kandydat do pracy na tym stanowisku musi spełnić następujące wymogi:

  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Ustawa o pracownikach samorządowych nie przewiduje wymogu każdorazowego żądania od kandydata informacji o niekaralności z KRK. Wobec braku takiego przepisu dyrektor nie może skutecznie żądać od kandydata do pracy przedłożenia takiej informacji. Możliwość żądania takiej informacji powinna być bowiem wprost przewidziana w przepisach prawa.

W jaki sposób dyrektor sprawdzi niekaralność kandydata

Pracodawca może zastosować jedno z poniższych rozwiązań:

  • zażądać od pracownika własnoręcznego oświadczenia o niekaralności w zakresie wskazanym w art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
  • wystąpić samodzielnie o udzielenie informacji o niekaralności kandydata do pracy do Krajowego Rejestru Karnego.

Prawo do uzyskiwania informacji z KRK przysługuje bowiem pracodawcom w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności.

Michał Kowalski radca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39753 )
Array ( [docId] => 39753 )