Zatrudnianie nauczycieli wspomagających – nowe przepisy od 2016 r.

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 27-10-2015 r.

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe rozwiązania dotyczące możliwości dodatkowego zatrudniania w szkołach ogólnodostępnych osób wspomagających organizację kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością. Takie zatrudnienie każdorazowo będzie wymagało od dyrektora uwzględnienia zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Decyzja o dodatkowym zatrudnieniu w kompetencjach dyrektora

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wprowadza obowiązek dodatkowego zatrudnienia personelu – dotyczy to tylko tych szkół ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone.

Obowiązek dodatkowego zatrudnienia wymaga przy tym od dyrektora uwzględniania każdorazowo zaleceń określonych w orzeczeniu. Nie oznacza to przy tym, że w zaleceniach musi znaleźć się wprost zapis o zatrudnieniu wskazanej osoby.

Najważniejsze są potrzeby ucznia z orzeczeniem

Podejmując decyzje o dodatkowym zatrudnieniu, dyrektor wraz zespołem nauczycieli i specjalistów, powinien przeanalizować:

  • potrzeby ucznia i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • zasoby kadrowe szkoły,
  • zadania, jakie ma realizować pracownik,
  • kwalifikacje kandydatów

i na tej podstawie podjąć decyzje dotyczące zarówno tego, kogo zatrudnić, ale także w jakim wymiarze, formie czy na jaki okres zatrudniony będzie pracownik na konkretnym stanowisku.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37945 )
Array ( [docId] => 37945 )

Array ( [docId] => 37945 )