Ocena zgodności kwalifikacji nauczyciela-terapeuty

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 06-10-2015 r.

Kwalifikacje nauczyciela terapeuty są uzależnione od rodzaju zajęć prowadzonych z uczniem, określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – w zależności od potrzeb ucznia wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniu. Oceny kwalifikacji nauczycieli dokonuje każdorazowo dyrektor, zatrudniając na określonym stanowisku lub powierzając prowadzenie określonych zajęć.

Kwalifikacje nauczycieli określają przepisy

W ocenie kwalifikacji dyrektor powinien kierować się rodzajem/formą zajęć zalecanych w orzeczeniu, ustaleniami zespołu nauczycieli i specjalistów po przeprowadzonej wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia oraz zgodnością kwalifikacji nauczyciela z określonym w dokumencie rodzajem zajęć. Dyrektor powinien ponadto kierować się analizą programu ukończonego przez nauczyciela kierunku (specjalności) studiów z zadaniami, jakie nauczyciel będzie realizował na zajmowanym stanowisku.

Przygotowanie nauczyciela lub specjalisty może być potwierdzone dyplomem studiów kierunkowych lub innych studiów i jednocześnie świadectwem ukończenia kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w odpowiedniej specjalności.

Szczególne wymagania od nauczycieli

W odniesieniu do oceny kwalifikacji nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnością w szkołach specjalnych stosuje się § 14 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Przepisy te wymagają kwalifikacji  do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, a ponadto przygotowania odpowiedniego do niepełnosprawności uczniów.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37860 )
Array ( [docId] => 37860 )

Array ( [docId] => 37860 )