Zmiana Karty Nauczyciela - nowa ścieżka awansu

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 05-05-2022 r.

Pojawił się projekt zmian w Karcie nauczyciela. Mniej stopni awansu, wprowadzenie okresu przygotowania do zawodu, nowe zasady oceny pracy i dodatkowa godzina. A to wszystko - zdaniem ministerstwa - żeby ułatwić nauczycielom ścieżkę awansu i zagwarantować wyższe wynagrodzenia. A to wszystko już we wrześniu 2022 r. 

Karta Nauczyciela po raz kolejny ma być zmieniona. Nie wiem, czy oświata zdążyła już pogodzić się z ostatnimi zmianami wynagrodzeń, a przed nią już kolejny projekt, zresztą zapowiadany. Tym razem zdecydowanie bardziej obszerny. 

Dodatkowa godzina

Nauczyciele dostali w prezencie dodatkową godzinę pracy w tygodniu. Ma być to czas na konsultacje dla uczniów, wychowanków i na spotkania z rodzicami. Dodatkowe godziny będą nowym obowiązkiem w ramach otrzymywanego już wynagrodzenia. 

Awans zawodowy

W nowych przepisach nie ma już nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Pierwszym stopniem awansu będzie nauczyciel mianowany, a pedagog będzie mógł się o niego ubiegać dopiero po 4 latach pracy. W tym okresie będzie on zatrudniony w ramach odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. Do niespełna 3 lat okres ten został skrócony dla osób posiadających tytuł naukowy. Okres przygotowania do zawodu nauczyciela będzie się odbywał pod okiem mentora. 

Nauczycielem dyplomowanym będzie można zostać co do zasady po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy.

Karta nauczyciela zawiera przepisy przejściowe, pozwalające iść dotychczasową ścieżką awansu osobom, które do 31 sierpnia 2022 r. uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego, ale nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego. 

Zmiana wynagrodzeń

Wprowadzona ostatnio modyfikacja wynagrodzeń jest czasowa. Dlatego w nowelizacji Karty Nauczyciela również zmieniono zasady wynagradzania, co ma być ściśle związane z rewolucją na ścieżce awansu zawodowego. Zgodnie z wyjaśnieniami resortu, wprowadzane rozwiązania mają doprowadzić do wyższego wynagrodzenia pedagogów. Przewiduje się wynagrodzenia na poziomie:

1) 120% kwoty bazowej dla nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego
2) 144% kwoty bazowej dla nauczyciela mianowanego
3) 184% kwoty bazowej dla nauczyciela dyplomowanego. 

Awans zawodowy po ocenie

Projekt zakłada ocenę pracy nauczyciela obligatoryjnie w drugim i ostatnim roku przygotowania zawodowego. Dopiero uzyskanie co najmniej dobrej oceny umożliwi zatrudnienie na czas nieokreślony oraz tytuł nauczyciela mianowanego. Do tej oceny niezbędna będzie opinia mentora. Ocena bardzo dobra pozwoli uzyskać tytuł nauczyciela dyplomowanego - w tym przypadku ocena będzie dokonywana na wniosek samego nauczyciela. 

Oceny pracy nauczyciela będzie można przeprowadzać także w innym czasie (ale nie częściej niż w rocznych odstępach), z inicjatywy  dyrektora, nauczyciela czy organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Zasady i kryteria oceny pracy nauczycieli ma określać rozporządzenie Ministra Oświaty. 

Źródło:

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wraz z uzasadnieniem - opublikowane na portalu Rządowego Centrum Legislacji - legislacja.rcl.gov.pl

Oprac. red. 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41750 )
Array ( [docId] => 41750 )