Czy możesz sprawdzić czy nauczyciel prowadzi działalność zarobkową trakcie urlopu zdrowotnego

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 01-08-2017 r.

W czasie urlopu zdrowotnego nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy ani podjąć innej działalności zarobkowej – jeżeli naruszy ten zakaz zostanie wezwany do stawienia się do pracy. Jednak zanim odwołasz nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia musisz upewnić się że postąpił niezgodnie z przepisami – sprawdź, jakie działania możesz podjąć, aby zdobyć potrzebne dowody.

Karta Nauczyciela zobowiązuje dyrektora do odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli stwierdzi, że nawiązał o stosunek pracy lub podjął inną działalność zarobkową. Obowiązek ten dotyczy również sytuacji, w której nauczyciel przedszkola w czasie trwania urlopu zdrowotnego kontynuuje wcześniej rozpoczętą działalność przynoszącą dochody.

STANOWISKO SĄDU NAJWYŻSZEGO

Podstawą odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia może być również kontynuowanie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub wykonywanie innej działalności zarobkowej rozpoczętych przed udzieleniem tego urlopu (uchwała Sądu Najwyższego z 7 lipca 2005 r. sygn. II PZP 5/05).

Jednocześnie jednak przepisy nie przewidziały żadnych narzędzi do weryfikacji faktu podejmowania pracy lub aktywności zawodowej nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

ZASTOSUJ!

To czy nauczyciel osiąga przychód musisz w każdym przypadku ustalać indywidualnie. Informację o takiej sytuacji możesz uzyskać w każdy (zgodny z prawem) sposób, np. od innych osób.

Możesz sprawdzić czy nauczyciel prowadzi działalność gospodarczą

To, czy nauczyciel prowadzi działalność gospodarczą możesz sprawdzić w Internecie. Spis przedsiębiorców znajduje się na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl).

Nauczyciel, który zamierza skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia musi zawiesić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą lub zaprzestać tej działalności. Nie ma znaczenia fakt, że przed udzieleniem urlopu poinformował dyrekcję o swojej dodatkowej aktywności.

Przykład:

Dyrektor przedszkola udzielił nauczycielce urlopu dla poratowania zdrowia od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., wiedząc, że jest wspólniczką w spółce cywilnej. Czy w takim przypadku również ma obowiązek odwołania nauczycielki z urlopu?

Tak. Stwierdzenie, że w trakcie trwania urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel wykonuje inną działalność zarobkową zobowiązuje dyrektora przedszkola do odwołania z tego urlopu i określenia terminu, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy (art. 73 ust. 7 KN).

Przed odwołaniem z urlopu musisz samodzielnie rozstrzygnąć, czy działania podejmowane przez nauczyciela mieszczą się w ramach dodatkowego zatrudnienia i działalności zarobkowej. Jeśli to stwierdzisz, masz obowiązek odwołania nauczyciela z urlopu, wskazując termin, w jakim nauczyciel musi się stawić do pracy w placówce.

Ciężar dowodu spoczywa na przedszkolu

Przepisy Karty Nauczyciela nie nakładają obowiązku wskazania przyczyny odwołania ani podania uzasadnienia. Zatem możesz, ale nie musi, wskazać przyczynę, która zaistniała w danym przypadku. Jednak w razie ewentualnego sporu sądowego z nauczycielem, który będzie twierdził, że odwołanie z urlopu zdrowotnego było bezzasadne, przedszkole będzie musiało wykazać istnienie przyczyny odwołania.

ZASTOSUJ!

Jeżeli nie potrafisz wykazać faktu podjęcia stosunku pracy lub innej działalności zarobkowej, nie odwołuj go z urlopu dla poratowania zdrowia. 

Dariusz Skrzyński, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40575 )
Array ( [docId] => 40575 )